اخبار دانشکده

  • 1401/07/10 - 09:11
  • - تعداد بازدید: 72
  • - تعداد بازدید کنندگان: 66
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی ناهید قادری دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

5765.mp3 جلسه دفاع نهایی ناهید قادری دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

عنوان: بررسی اثربخشی آموزش مجازی خود مراقبتی بعد از زایمان بر خودکارآمدی شیردهی در پاندمی کووید 19

دکتر لیلا نیسانی سامانی، استاد راهنما

دکتر فاطمه سیفی، استاد مشاور

شیما حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر معصومه خیرخواه، استاد ناظر

دکتر لیلا امینی، استاد ناظر

دکتر بتول حسن پور ازغدی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه 1401/07/10 ساعت 13-11:30

مکان: کلاس دانشجویان دکتری

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 5765
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings