اخبار دانشکده

  • 1401/11/18 - 09:40
  • - تعداد بازدید: 53
  • - تعداد بازدید کنندگان: 47
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی کیمیا باباخانیان دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

عنوان: بررسی تاثیر بکارگیری کمپرس سرد بر شدت خارش اورمیک بیماران تحت همودیالیز: یک کارآزمایی بالینی

11258.mp3 جلسه دفاع نهایی کیمیا باباخانیان دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

دریادخت مسرور رودسری، استاد راهنما

دکتر حمید حقانی، استاد مشاور آمار

فاطمه محدث اردبیلی، استاد ناظر

دکتر محمد عباسی، استاد ناظر

دکتر فریده باستانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه 1401/11/19 ساعت 12-10

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 11258
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings