اخبار دانشکده

  • 1401/08/25 - 10:36
  • - تعداد بازدید: 69
  • - تعداد بازدید کنندگان: 68
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع پروپوزال انمار جابر غانم السعد دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

7538.mp3 جلسه دفاع پروپوزال انمار جابر غانم السعد دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

عنوان: Assessment of Quality of Life of obese patients Who Underwent Bariatric Surgery in Basrah City, Iraq 2023

دریادخت مسرور رودسری، استاد راهنما

حمید حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر مریم احسانی، استاد ناظر

دکتر آلیس خاچیان، استاد ناظر

دکتر نعیمه سید فاطمی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه 1401/08/30 ساعت 10-8

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 7538
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings