اخبار دانشکده

  • 1401/08/11 - 09:08
  • - تعداد بازدید: 110
  • - تعداد بازدید کنندگان: 105
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع پروپوزال خالد باسم حسین الدافی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

6963.mp3 جلسه دفاع پروپوزال خالد باسم حسین الدافی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

عنوان: Assessment of quality of life in people with heart failure admitted to educational hospitals in Alkut city Wasit Iraq,2022

فریبا نصیری زیبا، استاد راهنما

دکتر پریسا بزرگ زاد، استاد مشاور

دریادخت مسرور رودسری، استاد ناظر

دکتر حمید پیروی، استاد ناظر

دکتر نعیمه سید فاطمی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه 1401/08/10 ساعت 15-13

مکان: سالن شورای 2

لینک اسکایپ:     https://join.skype.com/Kb72eFyqFYGH

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 6963
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings