اخبار دانشکده

  • 1401/06/05 - 13:33
  • - تعداد بازدید: 154
  • - تعداد بازدید کنندگان: 137
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع پروپوزال فاضل جواد صالح دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی واحد بین الملل

4564.mp3 جلسه دفاع پروپوزال فاضل جواد صالح دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی واحد بین الملل

عنوان: Investigating the attitude toward Cancer stigma in patients with cancer and Their Family Caregivers in Thiqar 2022

دکتر پریسا بزرگ زاد، استاد راهنما

دکتر آلیس خاچیان، استاد مشاور

دریادخت مسرور رودسری، استاد ناظر

دکتر حمید پیروی، استاد ناظر

دکتر مهناز شوقی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه 1401/06/06 ساعت 11-9

مکان: سالن استاد هروآبادی

لینک اسکایپ:     https://join.skype.com/LOPblrQ6AnPL

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 4564
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings