اخبار دانشکده

  • 1401/07/25 - 10:05
  • - تعداد بازدید: 137
  • - تعداد بازدید کنندگان: 131
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه پیش دفاع رساله سارا رحیمی دانشجوی دکتری تخصصی رشته پرستاری

6306.mp3 جلسه پیش دفاع رساله سارا رحیمی دانشجوی دکتری تخصصی رشته پرستاری

عنوان: تبیین رفتارهای جستجوی سلامتی در پرستاران: ارائه مدل تئورتیکال

دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد راهنمای اول

دکتر فروغ رفیعی، استاد راهنمای دوم

دکتر حمید پیروی، استاد ناظر داخلی

دکتر سرور پرویزی، استاد ناظر داخلی

دکتر رضا نگارنده، استاد ناظر خارجی

دکتر محمدعلی چراغی، استاد ناظر خارجی

دکتر آلیس خاچیان، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه 1401/07/30 ساعت 12-10

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 6306
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings