اخبار دانشکده

  • 1401/08/03 - 09:44
  • - تعداد بازدید: 159
  • - تعداد بازدید کنندگان: 149
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه پیش دفاع رساله نسرین معصومی دانشجوی دکتری تخصصی رشته پرستاری

6630.mp3 جلسه پیش دفاع رساله نسرین معصومی دانشجوی دکتری تخصصی رشته پرستاری

عنوان: تدوین استانداردهای ملی اعتباربخشی مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل

دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد راهنمای اول

 دکتر عسگر آقایی هشتجین، استاد راهنمای دوم

دکتر روح اله زابلی، استاد مشاور

دکتر تهمینه صالحی،  استاد ناظر داخلی

دکتر فاطمه حق دوست اسکویی، استاد ناظر داخلی

دکتر مریم رسولی، استاد ناظر خارجی

دکتر رضا نگارنده، استاد ناظر خارجی

دکتر حمید پیروی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه 1401/08/15 ساعت 15-13

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 6630
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings