اخبار دانشکده

  • 1401/03/29 - 12:29
  • - تعداد بازدید: 112
  • - تعداد بازدید کنندگان: 107
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه پیش دفاع صالحه تجلی دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

2603.mp3 جلسه پیش دفاع صالحه تجلی دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

عنوان: طراحی و روان سنجی ابزار سنجش توان مراقبتی مادر نوزاد نارس: یک مطالعه ترکیبی متوالی اکتشافی

 

دکتر سرور پرویزی، استاد راهنمای اول

دکتر عباس عبادی، استاد راهنمای دوم

دکتر حمید پیروی، استاد ناظر

دکتر لیلی بریم نژاد، استاد ناظر

دکتر مرضیه حسن پور، استاد ناظر

دکتر مریم رسولی، استاد ناظر

دکتر نعیمه سیدفاطمی، نماینده شورای تحصیلات تکمیلی

 

زمان: سه شنبه 1401/03/31 ساعت 14:30-12:30

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 2603
کپی لینک کوتاه:
key words
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings