اخبار دانشکده

  • 1401/09/08 - 09:18
  • - تعداد بازدید: 168
  • - تعداد بازدید کنندگان: 153
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه پیش دفاع علی عباسی دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

8024.mp3 جلسه پیش دفاع علی عباسی دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

عنوان: طراحی و روان‌سنجی ابزار سنجش کرامت حرفه‏ای درک شده پرستاران بالینی

دکتر آلیس خاچیان، استاد راهنما

دکتر عباس عبادی، استاد مشاور

دکتر لیلی بریم نژاد، استاد ناظر

دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد ناظر

دکتر عیسی محمدی، استاد ناظر

دکتر محمدعلی چراغی، استاد ناظر

دکتر حمید پیروی، نماینده شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه 1401/09/14 ساعت 15-13

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 8024
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings