اخبار دانشکده

  • 1401/11/18 - 09:32
  • - تعداد بازدید: 67
  • - تعداد بازدید کنندگان: 62
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه پیش دفاع مسعود رضائی دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

عنوان: تأثیر مداخله کرامت خانواده ‌محور و بیان نوشتاری بر اندوه مراقبین خانوادگی مددجویان با سرطان: یک مطالعه ترکیبی لانه گزین شده

11257.mp3 جلسه پیش دفاع مسعود رضائی دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد راهنمای اول

دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد راهنمای دوم

دکتر جعفر بوالهری، استاد مشاور

دکتر ناصر کامیاری، استاد مشاور

دکتر سرور پرویزی، استاد ناظر داخلی

دکتر سید محسن رضوی، استاد ناظر داخلی

دکتر محمد علی چراغی، استاد ناظر خارجی

دکتر آلیس خاچیان، نماینده شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه 1401/11/19 ساعت 12-10

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 11257
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings