اخبار دانشکده

  • 1401/11/05 - 12:34
  • - تعداد بازدید: 81
  • - تعداد بازدید کنندگان: 75
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه گزارش شش مامه اول محمد سعید میرزائی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

عنوان: طراحی الگوی جانشین پروری در مدیریت پرستاری بالینی: با رویکرد کیفی

10683.mp3 جلسه گزارش شش مامه اول محمد سعید میرزائی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

دکتر تهمینه صالحی، استاد راهنمای اول

دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد راهنمای دوم

دکترحمید پیروی، استاد ناظر

دکتر مرضیه عادل مهربان، استاد ناظر

دکتر آلیس خاچیان، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه 1401/11/08 ساعت 12-10

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 10683
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings