اخبار دانشکده

  • 1401/11/18 - 09:47
  • - تعداد بازدید: 86
  • - تعداد بازدید کنندگان: 75
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه گزارش شش ماهه دوم حدیثه منادی زیارت دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

عنوان: فرهنگ پرستاری در بخش انکولوژی با تأکید بر کردار اخلاقی: یک مطالعه قوم نگاری

11260.mp3 جلسه گزارش شش ماهه دوم حدیثه منادی زیارت دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

دکتر مرجان مردانی، استاد راهنمای اول

دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد راهنمای دوم

دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد مشاور

دکتر ابوعلی ودادهیر، استاد مشاور

دکتر لیلی بریم نژاد، استاد ناظر داخلی

دکتر حمید پیروی، استاد ناظر داخلی

دکتر رضا نگارنده، استاد ناظر خارجی

دکتر فریبا برهانی، استاد ناظر خارجی

دکتر آلیس خاچیان، نماینده شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه 1401/11/26 ساعت 14:30-13

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 11260
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings