اخبار دانشکده

  • 1401/08/03 - 09:37
  • - تعداد بازدید: 106
  • - تعداد بازدید کنندگان: 95
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه گزارش شش ماهه (بار دوم) سعید حسین اوغلی قورت تپه دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

6628.mp3 جلسه گزارش شش ماهه (بار دوم) سعید حسین اوغلی قورت تپه دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

عنوان: تصویر آینده پرستاری جامعه نگر در ایران: رویکرد تحلیل لایه ای علت ها (CLA)

دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد راهنمای اول

دکتر حمید پیروی، استاد راهنمای دوم

دکتر سلیمه گوهری نژاد، استاد مشاور

دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر

دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد ناظر

دکتر روح اله زابلی، استاد ناظر

دکتر رضا نگارنده، استاد ناظر

دکتر آلیس خاچیان، نماینده شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه 1401/08/09 ساعت 15-13

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 6628
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings