اخبار دانشکده

  • 1401/07/26 - 09:55
  • - تعداد بازدید: 191
  • - تعداد بازدید کنندگان: 180
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

دانشگاه علوم پزشکی هوشمند برگزار می کند:

6360.mp3 دانشگاه علوم پزشکی هوشمند برگزار می کند:

دانشگاه علوم پزشکی هوشمند نسبت به ارائه تک درس، با عناوین زیر اقدام نموده است. 

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 6360
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings