اخبار دانشکده

  • 1401/07/02 - 12:15
  • - تعداد بازدید: 90
  • - تعداد بازدید کنندگان: 89
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

سلسله وبینارهای آشنایی با بهداشت روانی دانشجویان، ویژه اساتید مشاور و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

5593.mp3 سلسله وبینارهای آشنایی با بهداشت روانی دانشجویان، ویژه اساتید مشاور و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

مفداایران- وبینارهای آشنایی با بهداشت روانی دانشجویان ویژه اساتید مشاور و اعضای هیات علمی دانشگاه این وبینارها دارای امتیاز فرهنگی بوده و از اساتید بنام دانشگاه جهت هم اندیشی در موضوعات مورد نیاز جهت تدریس دعوت گردیده است.
شایان توجه است که در فصل پاییز ٥ وبینار برگزار و در فصل زمستان نیز وبینارهای مورد نیاز با توجه نیاز سنجی که بعمل خواهد آمد برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 5593
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings