اخبار دانشکده

  • 1401/08/11 - 08:31
  • - تعداد بازدید: 134
  • - تعداد بازدید کنندگان: 125
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت دانشجویی المثنی

6959.mp3 مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت دانشجویی المثنی

 

مدارک مورد نیاز جهت معیوب شدن کارت دانشجویی

مدارک مورد نیاز جهت مفقود شدن کارت دانشجویی

 1- مراجعه  به آموزش دانشکده و اخذ گواهی اشتغال به تحصیل

2-ارائه کارت دانشجویی شکسته

 3-واریز مبلغ 300/000  ریال به شماره شبای حساب بانک مرکزی IR320100004001082003015467 بنام دانشگاه علوم پزشکی ایران

4- ارائه مدارک فوق به امور دانشجویی دانشکده

1- مراجعه به آموزش دانشکده و اخذ گواهی اشتغال به تحصیل

2-درج یک نوبت آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار

3-واریز مبلغ 300/000  ریال به شماره شبای حساب بانک مرکزی IR320100004001082003015467 بنام دانشگاه علوم پزشکی ایران

 4- ارائه مدارک فوق به اموردانشجویی دانشکده

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 6959
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings