اخبار دانشکده

  • 1401/06/08 - 12:58
  • - تعداد بازدید: 57
  • - تعداد بازدید کنندگان: 57
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

چهارمین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه ها با جامعه و صنعت

4736.mp3 چهارمین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه ها با جامعه و صنعت
  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 4736
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings