• 1401/08/14 - 10:32
  • - تعداد بازدید: 85
  • - تعداد بازدید کنندگان: 82
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

کارگاه جانشین پروری در پرستاری برگزار شد

7056.mp3 کارگاه جانشین پروری در پرستاری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی: کارگاه جانشین پروری در پرستاری 31 اکتبر 2022 از ساعت 10 لغایت 13 برای دانشجویان
 بین الملل به زبان انگلیسی برگزار شد. سخنرانان این کارگاه دکتر صالحی، دکتر خاچیان  و دانشجوی دکتری آقای میرازیی بصورت آنلاین این کارگاه را برگزار کردند. کارگاه با شرکت 18 نفر از دانشجویان بین الملل و اعضاء هیات علمی برگزار شد.

  • Newsgroup : اخبار
  • News code : 7056
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings