دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

برگزاری راند چالش های قانونی در بالین

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۵ | 
از مرداد ماه سال جاری راند چالش های قانونی در بالین به همت دانشکده پرستاری و مامایی و گروه پزشکی قانونی دانشگاه علوم پزشکی ایران، برای اولین بار در کشور اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی_ راند چالش های قانونی در بالین در مراکز آموزشی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۹۸ برگزار می شود. در اجرای این راند موضوعات مهم قانونی و راهکارهای مواجهه با آن به شکل CPC (Case Presentation Conference) ارائه می­شود که دانشجویان، پرسنل پزشکی و پرستاری در آن مشارکت فعال دارند. این راند آموزشی هر ماه در یکی از بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه به اجرا در می­آید و دارای امتیاز بازآموزی از سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت و درمان است.
برنامه ماهانه آن به شرح زیر است:
 
تاریخ برنامه ساعت عنوان سخنرانی، کارگاه‌، میزگرد نام و نام‌خانوادگی سخنران تخصص سخنران
یک شنبه ۹۸/۰۵/۰۶
ب. فیروزگر
۸-۱۳ واژه شناسی در پرستاری قانونی
خطا و قصور در ارائه مراقبت بالینی
ارائه کیس با  تخلفات انتظامی و مصادیق آن
ارائه کیس با تخلفات کیفری و مصادیق آن
پیشگیری از خطا و قصور در پرستاری
 
دکتر تهمینه صالحی
دکتر مجید محمدی
دکتر آرش سالاری
عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی ایران
استاد :متخصص پزشکی قانونی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رییس اداره بازرسی نظام پزشکی استان تهران
سه شنبه ۹۸/۰۷/۳۰
ب. حضرت رسول  (ص)
۱۰:۳۰-۱۲:۳۰ چالش قانونی در مراقبت پس از عمل جراحی دکترتهمینه صالحی
دکتر آقا خانی
دکتر ازاده معماریان
عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی ایران
استاد :متخصص پزشکی قانونی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
چهارشنبه ۹۸/۰۸/۲۹
ب. سوانح سوختگی مطهری
۱۰:۳۰-۱۲:۳۰ چالش قانونی در خطای دارویی/مدیریت خطا دکتر تهمینه صالحی
دکتر کامران اقاخانی
 
-دکتر سیامک سلطانی
عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی ایران
استاد: متخصص پزشکی قانونی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
چهارشنبه۹۸/۰۹/۲۰
ب. هاشمی نژاد
۱۰:۳۰-۱۲:۳۰ خطا در شناسایی اعضای قرینه دکترتهمینه صالحی
 
 دکتر عباس اقابیکلویی
دکتر فروزان فارس
عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی ایران
 
استاد: متخصص پزشکی قانونی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
چهارشنبه ۹۸/۱۰/۰۴
ب.شفا یحیائیان
۱۰:۳۰-۱۲:۳۰ معرفی کیس TKR
با چالش قانونی
دکترتهمینه صالحی
 
 دکتر مریم عامری
دکتر فروزان فارس
عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی ایران
متخصص پزشکی قانونی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
چهارشنبه ۹۸/۱۱/۰۲
ب. کودکان علی اصغر
۱۰:۳۰-۱۲:۳۰ ترخیص با رضایت شخصی-رضایت به پایان حیات  در نوزادان و کودکان دکتر تهمینه صالحی
دکتر ازاده معماریان
 دکتر فروزان فارس
عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی ایران
متخصص پزشکی قانونی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
چهارشنبه ۹۸/۱۲/۰۷
مرکز قلب شهید رجایی
  معرفی کیس انژیو پلاستی- رضایت اگاهانه دکتر تهمینه صالحی
 دکتر فرخ تافتاچی
دکتر عبدالکریمی
عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی ایران
 
متخصص پزشکی قانونی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
چهارشنبه ۹۹/۰۱/۱۹
بیمارستان شهدای هفتم تیر
  قصور در ثبت پرونده درمانی دکتر تهمینه صالحی
دکتر سیامک سلطانی
دکتر فروزان فارس
 
عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی ایران
 
متخصص پزشکی قانونی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 287 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر