دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

اتاق فکر مجازی


کد رهگیرى این فرم: P161-F157-U0-N292083          
[ چاپ فرم ]
اساتید، دانشجویان، همکاران
و مراجعین محترم دانشکده پرستاری و مامایی

ضمن خوش آمد گویی به اتاق فکر مجازی دانشکده، از اینکه وقت ارزشمندتان را برای ارائه پیشنهادات و انتقادات در راستای اعتلای اخلاق حرفه ای در دانشکده می گذارید از شما سپاسگزاریم.
این اتاق به منظور مشارکت حداکثری ذی نفعان در ترویج فرهنگ آزاد اندیشی و بررسی چالش های اخلاقی در دانشکده به منظور اصلاح امور ایجاد شده است.
موضوع
توضیحات
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک