دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • روابط عمومی

دفتر معاونت آموزشی و بین الملل

 | تاریخ ارسال: 1399/2/3 | 

AWT IMAGEمسئول دفترمعاونت آموزشی و بین الملل: لیلا صابر

شماره تماس مستقیم: ۸۸۲۰۸۱۵۹

شماره داخلی: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی ۷۱۴

شرح وظایف:

 • دریافت دستورات لازم از رئیس مربوطه
 • پاسخگوئی به تلفن های داخلی و خارج از دانشکده
 • تنظیم روزانه برنامه ملاقات ها و جلسات
 • پاسخگوئی به مراجعین
 • تایپ کلیه مکاتبات
 • درخواست وسایل مورد نیاز دفتر از معاونت اداری و مالی
 • پی گیری کلیه نامه های ارسالی به واحدهای مختلف جهت عودت به موقع و بازخورد لازم
 • تنظیم دستور جلسه شورای آموزشی و ارسال برای اعضای شورا
 • تایپ صورت جلسه شورای آموزشی و دریافت تائید از اعضا شورا
 • ارسال صورت جلسه تایپ و تائید شده شورای آموزشی برای اعضاء‌ در سیستم اتوماسیون
 • پی گیری درخواست مدیران گروه ها در مواقع مربوطه
 • تهیه و تایپ تقدیرنامه در موقع مقرر
 • برقراری ارتباط با دفتر برنامه ریزی و پی گیری موارد مربوطه
 • برقراری ارتباط با اداره آموزش و پی گیری موارد مربوطه

دفعات مشاهده: 6018 بار   |   دفعات چاپ: 458 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر