دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

اعضاء

 | تاریخ ارسال: 1399/4/14 | 

اعضای شورای آموزشی دانشکده

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ دکتر حمید پیروی رئیس دانشکده
۲ فاطمه قمری معاون اداری و مالی
۴ زهرا احمدی معاون دانشجویی و فرهنگی
۵ دکتر معصومه خیرخواه معاون پژوهشی
۶ دریادخت مسرور مدیر دفتر توسعه آموزش
۷ دکتر لیلا امینی مدیر تحصیلات تکمیلی
۸ دکتر مهناز شوقی مدیرگروه پرستاری کودکان  و روان پرستاری
۹ دکتر فریده باستانی مدیر گروه آموزشی بهداشت جامعه
۱۰ دکتر منصوره جمشیدی منش مدیرگروه آموزشی مامایی، بهداشت باروری و بارداری
۱۱ دکتر آلیس خاچیان مدیر گروه آموزشی داخلی و  جراحی
۱۲ دکتر طاهره نجفی قزلجه مدیرگروه آموزشی مدیریت پرستاری
۱۳ سارا جان محمدی مسئول  اساتید مشاور
۱۴ نسرین محقق رئیس  اداره آموزش


دفعات مشاهده: 5331 بار   |   دفعات چاپ: 347 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر