دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

لیست اعضاء هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | 

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

 لیلا نیسانی سامانی (شرح حال علمی)

 دکتر فریده باستانی (شرح حال علمی)

دکتر معصومه خیرخواه (شرح حال علمی)

دکتر سیده بتول حسن پور ازغدی
(شرح حال علمی)

هما صادقی اول شهر (شرح حال علمی)

 دکتر لیلی بریم نژاد (شرح حال علمی)

(دکتر منصوره جمشیدی منش (شرح حال علمی

 دکتر سرور پرویزی (شرح حال علمی)

دکتر لیلا امینی (شرح حال علمی)

 دکتر مهناز شوقی (شرح حال علمی)

 دکتر مریم کشاورز (شرح حال علمی)

 دکتر نعیمه سیدفاطمی (شرح حال علمی)

 دکتر ناهید اکبری (شرح حال علمی)

 مهرنوش اینانلو (شرح حال علمی)

دکتر مریم احسانی (شرح حال علمی

 دکتر آلیس خاچیان (شرح حال علمی)

 زهرا احمدی (شرح حال علمی)

 فاطمه محدث اردبیلی (شرح حال علمی)

 سارا جان محمدی (شرح حال علمی)

 دکتر منصوره اشقلی فراهانی (شرح حال علمی)

 مرحمت فراهانی نیا (شرح حال علمی)

 دکتر طاهره نجفی (شرح حال علمی)

 فریدون خیری (شرح حال علمی)

 دریادخت مسرور رودسری (شرح حال علمی)

دکتر تهمینه صالحی (شرح حال علمی)

 مهناز سیدالشهدائی (شرح حال علمی)

 دکتر حمید پیروی (شرح حال علمی)

 محمدرضا زارعی (شرح حال علمی)

 عزت جعفرجلال (شرح حال علمی)

 فریبا نصیری زیبا (شرح حال علمی)

 زهرا کاشانی نیا (شرح حال علمی)

دکتر مرجان مردانی حموله (شرح حال علمی)

زهرا گودرزی (شرح حال علمی)

دکتر لیلا امیری فراهانی (شرح حال علمی)

مهری بزرگ نژاد (شرح حال علمی)

 پروین تترپور (شرح حال علمی)

فهیمه ثابتی (شرح حال علمی)

دکتر سیده سعیده موسوی (شرح حال علمی)

دکتر مرضیه عادل مهربان (شرح حال علمی)

 دکتر طاهره السادات خوب بین خوش نظر
(شرح حال علمی)

مریم عبدالعلی زاده (شرح حال علمی)

غزال روشن زاده (شرح حال علمی)

دکتر پریسا بزرگزاد (شرح حال علمی)

راحله محمدی (شرح حال علمی)
نسیم خسروی (شرح حال علمی)
 
صونا الیاسی (شرح حال علمی)
دکتر فاطمه پاشایی ثابت (شرح حال علمی)

دفعات مشاهده: 19636 بار   |   دفعات چاپ: 463 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر