دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

جلسه دفاع از پایان نامه فهیمه مجیری دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

 | تاریخ ارسال: 1399/11/1 | 
بررسی ارتباط سلامت معنوی با حساسیت اضطرابی زنان سالمند مراجعه کننده به پایگاه های سلامت شهر آشتیان سال ۱۳۹۹ - ۱۳۹۸

دکتر مرجان مردانی، استاد راهنما
مرحمت فراهانی نیا، استاد مشاور
شیما حقانی، استاد مشاور آمار
عزت جعفر جلال، استاد ناظر   
دریا دخت مسرور رودسری، استاد ناظر
 زهرا کاشانی نیا، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۴-۱۲:۳۰
مکان: مجازی

لازم به ذکر است حضور اساتید جلسه فوق در سالن هروآبادی با حفظ فاصله اجتماعی میسر می باشد.
لینک ورود به جلسه دفاع:        https://join.skype.com/hykNciMnz۴۸n

دفعات مشاهده: 60 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع نهایی فریبا علیرضائی دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری

 | تاریخ ارسال: 1399/11/1 | 
ارزشیابی اثر آموزش مبتنی بر خود- شفقت ورزی بر عاطفه مثبت و منفی دانشجویان پرستاری

دکتر مرجان مردانی حموله، استاد  راهنما
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر سرور پرویزی، استاد ناظر
دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد ناظر
مهرنوش اینانلو، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی


زمان: دوشنبه ۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲-۱۰:۳۰
مکان: مجازی

شایان ذکر است حضور اساتید جلسه فوق در سالن شورای استاد هروآبادی با حفظ فاصله گذاری اجتماعی میسر می باشد.
لینک ورود به جلسه دفاع      https://join.skype.com/pbz۳wvh۱kneQ

دفعات مشاهده: 58 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع نهایی علی حسین زاده ساربانقلی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: 1399/11/1 | 
بررسی عوامل مرتبط با خطاهای دارویی در پرستاران بخش های داخلی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۷

دریادخت مسرور رودسری، استاد راهنما
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
 دکتر حمید پیروی، استاد ناظر
مهری بزرگ نژاد، استاد ناظر
عزت جعفرجلال، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی


زمان: شنبه ۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰-۸
مکان: مجازی

شایان ذکر است حضور اساتید جلسه فوق در سالن شورای استاد هروآبادی با حفظ فاصله گذاری اجتماعی میسر می باشد.
لینک ورود به جلسه دفاع    https://join.skype.com/gAOmllHz۵۵bZ

دفعات مشاهده: 63 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع رساله زینب تابانژاد دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: 1399/11/1 | 
طراحی و اعتبارسنجی ابزار کیفیت زندگی کاری کارکنان پلیس: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی

دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکوئی، استاد راهنمای اول
دکتر عباس عبادی، استاد راهنمای دوم
دکترمنصوره فراهانی، استاد ناظر
دکتر ناهید دهقان نیری، استاد ناظر
دکتر آرمین زارعیان، استاد ناظر
 دکتر طاهره نجفی، نماینده تحصیلات تکمیلی
دکتر حمید پیروی، نماینده معاونت آموزشی دانشگاه و استاد ناظر


زمان: شنبه ۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: مجازی

لازم به ذکر است امکان حضورا ساتید جلسه فوق، در سالن استاد هروآبادی با حفظ فاصله اجتماعی نیز میسر است.
لینک ورود به جلسه: https://join.skype.com/cul۱۸۷۹YADvK

دفعات مشاهده: 64 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال علی آزادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: 1399/10/30 | 
بررسی ارتباط اضطراب مرگ با مراقبت پرستاری ایمن در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت از بیماران کووید-۱۹ مراکز اموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۹

دکتر مریم احسانی، استاد راهنما
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر   
فاطمه محدث اردبیلی، استاد ناظر
دکتر آلیس خاچیان، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: مجازی

لازم به ذکر است حضور اساتید  جلسه فوق در سالن شورای دو با حفظ فاصله اجتماعی میسر می باشد.
لینک ورود به جلسه دفاع:  https://join.skype.com/mhT۵OdrbfRvw

دفعات مشاهده: 134 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه علی جعفریان یزدی دانشجوی کارشناسی ارشد سالمندی

 | تاریخ ارسال: 1399/10/29 | 
بررسی ارتباط آسیب­ پذیری و کیفیت زندگی سالمندان بستری در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۹

دکتر فاطمه پاشایی ثابت، استاد راهنما
دکتر پویا فرخ نژاد افشار، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
 عزت جعفر جلال، محترم ناظر   
 زهرا کاشانی نیا، محترم ناظر
دکتر تهمینه صالحی، نماینده تحصیلات تکمیلی


زمان: چهارشنبه ۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: مجازی

لازم به ذکر است حضور اساتید جلسه فوق در سالن هروآبادی با حفظ فاصله اجتماعی میسر می باشد.
لینک ورود به جلسه دفاع :                        https://join.skype.com/invite/bPa۸qCIOfm۷a 

دفعات مشاهده: 165 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه فاطمه خانی دانشجوی کارشناسی ارشد سلامت جامعه نگر در نظام سلامت

 | تاریخ ارسال: 1399/10/27 | 
بررسی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و بهزیستی روانشناختی در زنان مراجعه کننده به پایگاه های سلامت شهرستان اراک، سال ۱۳۹۸ 

مهرنوش اینانلو، استاد  راهنما
فاطمه گنجه، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر مرجان مردانی، استاد  ناظر   
 زهرا احمدی، استاد ناظر
دکتر فریده باستانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰-۸
مکان: مجازی

لازم به ذکر است حضور اساتید  جلسه فوق در سالن هروآبادی با حفظ فاصله اجتماعی میسر می باشد.
لینک ورود به جلسه دفاع :          https://join.skype.com/aK۷YgjaZ۴sjq
 

دفعات مشاهده: 218 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع نهایی رساله منا علی نژاد نائینی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: 1399/10/24 | 
تبیین فرآیند دستیابی به نقش مادری در مادران نوزادان نارس ایرانی: ارائه مدل

دکتر حمید پیروی، استاد  راهنما
دکتر مهناز شوقی، استاد مشاور
دکتر فاطمه الحانی، استاد ناظر خارجی
دکتر مرضیه حسن پور، استاد ناظر خارجی
دکتر صدیقه خنجری، استاد ناظر داخلی
دکتر نعیمه سیدفاطمی، نماینده تحصیلات تکمیلی
دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد ناظرداخلی و ناظر منتخب معاونت آموزشی دانشگاه


زمان: سه شنبه ۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰-۸
مکان: مجازی

لازم به ذکر است امکان حضور افراد، در سالن شورای هروآبادی با حفظ فاصله گذاری استاندارد نیز میسر است.
لینک ورود به جلسه دفاع     https://join.skype.com/p۱۷dWPUeLTvM  

دفعات مشاهده: 316 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع نهایی مرضیه خاتونی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: 1399/10/24 | 
تبیین فرایند مدیریت درد افراد مبتلا به سرطان در منزل: ارائه مدل

دکتر فروغ رفیعی، استاد راهنما
دکتر فریبا طالقانی، استاد مشاور
دکتر ناهید رژه، استاد  ناظر خارجی
دکتر مریم رسولی، استاد  ناظر خارجی
دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد ناظر داخلی
دکتر منصوره اشقلی فراهانی، نماینده محترم تحصیلات تکمیلی
دکتر نعیمه سید فاطمی، استاد  ناظر داخلی و ناظر منتخب معاونت آموزشی دانشگاه


زمان: سه شنبه ۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۳۰-۱۱:۳۰ 
مکان: مجازی

لازم به ذکر است امکان حضور افراد، در سالن شورای هروآبادی با حفظ فاصله گذاری استاندارد نیز میسر است.
لینک ورود به جلسه دفاع   https://join.skype.com/muKmQnUnRhV۴

دفعات مشاهده: 261 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع نهایی مرضیه برجیان بروجنی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: 1399/10/21 | 
بررسی تاثیر بیان نوشتاری احساسات بر حساسیت اضطرابی و شدت علائم گوارشی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر

دکتر آلیس خاچیان، استاد راهنما
مهرنوش اینانلو، استادمشاور
شیما حقانی، استاد  مشاور آمار
فاطمه محدث اردبیلی، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی حموله، استاد ناظر
دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی


زمان: چهارشنبه ۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱۰-۸
مکان: مجازی

شایان ذکر است حضور اساتید جلسه فوق در سالن  شورای استاد هروآبادی  با حفظ فاصله گذاری اجتماعی میسر می باشد.
لینک ورود به جلسه دفاع:      https://join.skype.com/eMoaDnlwU۷AU

دفعات مشاهده: 343 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه زهرا پازکی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی

 | تاریخ ارسال: 1399/10/21 | 
تأثیر مراقبت معنوی مبتنی بر قلب سلیم بر احساس تنهایی و افسردگی سالمندان

دکتر سرور پرویزی، استاد  راهنما
دکتر مینو اسد زندی، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
زهرا کاشانی نیا، استاد ناظر   
دکتر مرجان مردانی، استاد  ناظر
دکتر نعیمه سید فاطمی، نماینده تحصیلات تکمیلی


زمان: چهارشنبه ۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: مجازی

لازم به ذکر است حضور اساتید محترم جلسه فوق در سالن هروآبادی با حفظ فاصله اجتماعی میسر می باشد.
لینک ورود به جلسه دفاع:                 https://join.skype.com/llU۰KDMYXp۴V

دفعات مشاهده: 323 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه پروانه حدادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه

 | تاریخ ارسال: 1399/10/20 | 
بررسی سواد سلامت و باور بیماری در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بستری در مراکز آموزشی – درمانی استان البرز سال ۱۳۹۸

دکتر پریسا بزرگ زاد، استاد راهنما
 دکتر تهمینه صالحی، استاد  مشاور
دکتر لیلا جانانی، استاد مشاور آمار
دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد ناظر   
مرحمت فراهانی نیا، استاد ناظر
دکتر حمید پیروی، نماینده تحصیلات تکمیلی


زمان: یکشنبه ۹۹/۱۰/۲۱ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: مجازی

لازم به ذکر است حضور اساتید جلسه فوق در سالن هروآبادی با حفظ فاصله اجتماعی میسر می باشد.
لینک ورود به جلسه دفاع :                        https://join.skype.com/jNKF۲ZO۸۲MSU
 

دفعات مشاهده: 339 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع رساله فاطمه کفعمی لادانی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: 1399/10/15 | 
تبیین فرایند بازیابی خطا توسط پرستاران بخش مراقبت ویژه: ارائه الگوی نظری

دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد راهنما
دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد راهنما
دکتر مریم اسماعیلی، استاد ناظرخارجی
دکتر محمد علی چراغی، استاد ناظرخارجی
 دکترحمید پیروی، استاد ناظر داخلی
دکترنعیمه سید فاطمی، استاد ناظر داخلی و نماینده  معاونت آموزشی دانشگاه
 دکترسیده فاطمه حق دوست اسکوئی، نماینده  تحصیلات تکمیلی


زمان: شنبه ۹۹/۱۰/۲۰ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: مجازی

لازم به ذکر است امکان حضور افراد، در سالن شورای استاد هروآبادی با حفظ فاصله گذاری استاندارد نیز میسر است.
لینک اسکایپ:              https://join.skype.com/mNg۲QjYeR۲Mi 

دفعات مشاهده: 428 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال فاطمه سجادیان دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

 | تاریخ ارسال: 1399/10/14 | 
بررسی ارتباط سواد سلامت و مشخصات فردی و باروری با دریافت مراقبت های پیش از بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و خصوصی شهر شیراز در  سال ۱۴۰۰

دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد راهنما
دکتر بتول حسن پور ازغدی، استاد مشاور
دکتر منصوره جمشیدی منش، استاد ناظر
دکتر لیلا  امینی، استاد ناظر
لیلا نیسانی سامانی، نماینده  تحصیلات تکمیلی


زمان: دوشنبه ۹۹/۱۰/۲۲ ساعت ۱۴-۱۲
مکان: مجازی

لازم به ذکر است امکان حضور اساتید، در سالن شورای دو با حفظ فاصله گذاری استاندارد نیز میسر است.
لینک اسکایپ:  https://join.skype.com/invite/pHqdhQwaFpSm  

دفعات مشاهده: 423 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه ارائه گزارش شش ماهه اول نسرین معصومی دانشجوی دکتری تخصصی رشته پرستاری

 | تاریخ ارسال: 1399/10/13 | 
 تدوین استانداردهای ملی اعتباربخشی مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل

دکتر طاهره نجفی، استاد راهنمای اول
 دکتر عسگر آقایی هشتجین، استاد راهنمای دوم
دکتر روح اله زابلی، استاد مشاور
دکترسیده فاطمه حق دوست اسکویی، استاد ناظر
دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر
دکتر حمید پیروی، نماینده  تحصیلات تکمیلی


زمان: سه شنبه ۹۹/۱۰/۱۶ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: مجازی

لازم به ذکر است حضور اساتید محترم جلسه فوق در سالن استاد هروآبادی با حفظ فاصله اجتماعی میسر می باشد.
لینک ورود به جلسه دفاع: https://join.skype.com/fycZeorCvTh۸

دفعات مشاهده: 439 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه پیش دفاع رساله زینب تابانژاد دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: 1399/10/13 | 
طراحی و اعتبارسنجی ابزار کیفیت زندگی کاری کارکنان پلیس: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی

دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکوئی، استاد راهنمای اول
دکتر عباس عبادی، استاد راهنمای دوم
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر
دکترمنصوره فراهانی، استاد ناظر
دکتر ناهید دهقان نیری، استاد  ناظر
دکتر آرمین زارعیان، استاد ناظر
دکتر طاهره نجفی، نماینده محترم تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: مجازی

لازم به ذکر است امکان حضورا ساتید جلسه فوق، در سالن استاد هروآبادی با حفظ فاصله اجتماعی نیز میسر است.
لینک ورود به جلسه: https://join.skype.com/cul۱۸۷۹YADvK

دفعات مشاهده: 444 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه معصومه فتوحی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت پرستاری

 | تاریخ ارسال: 1399/10/13 | 
بررسی ارتباط مراقبت پرستاری ایمن با کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی شهر رشت، سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸

عزت جعفرجلال، استاد راهنما
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر
دکتر مرضیه عادل مهربان، استاد  ناظر
دکتر طاهره نجفی، نماینده  تحصیلات تکمیلی


زمان: چهارشنبه ۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: مجازی

لازم به ذکر است حضور اساتید جلسه فوق در سالن شورای ۲ با حفظ فاصله اجتماعی میسر می باشد.
لینک ورود به جلسه دفاع:  https://join.skype.com/jCr۱CTrcfbIV

دفعات مشاهده: 447 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه فاطمه ایپکچی پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی

 | تاریخ ارسال: 1399/10/10 | 
بررسی خود مدیریتی و تبعیت داروئی در سالمندان مبتلا به دیابت نوع(۲) مراجعه کننده به درمانگاه غدد مراکز منتخب آموزشی – درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۸

 دکتر فریده باستانی، استاد راهنما
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
مهناز سیدالشهدائی، استاد ناظر   
مرحمت فراهانی نیا، استاد ناظر
دکتر حمید پیروی، نماینده تحصیلات تکمیلی


زمان: چهارشنبه ۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: مجازی

لازم به ذکر است حضور اساتید جلسه فوق در سالن هروآبادی با حفظ فاصله اجتماعی میسر می باشد.
لینک ورود به جلسه دفاع :                        https://join.skype.com/invite/w۶O۱ddUOZZHh
 

دفعات مشاهده: 443 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال صونا خلیلی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

 | تاریخ ارسال: 1399/10/10 | 
بررسی تاثیر دمنوش انیسون بر حجم شیر مادر و وزن نوزاد نارس

دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد راهنما
دکتر معصومه خیرخواه، استاد  ناظر
دکتر لیلی بریم نژاد، استاد ناظر
دکتر بتول حسن پور ازغدی، نماینده  تحصیلات تکمیلی


زمان: شنبه ۹۹/۱۰/۱۳ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: مجازی

لازم به ذکر است امکان حضور اساتید، در سالن شورای دو با حفظ فاصله گذاری استاندارد نیز میسر است.
لینک اسکایپ:             https://join.skype.com/HodKiuNOkrvw

دفعات مشاهده: 457 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال نازنین رشنوزاده دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

 | تاریخ ارسال: 1399/10/10 | 
تاثیر شیوه ی مشاوره مبتنی بر فضای مجازی بر خودکارآمدی و تداوم شیر دهی

لیلا نیسانی سامانی، استاد راهنما
دکتر مریم معادی، استاد مشاور
دکتر نعیمه سید فاطمی، استاد ناظر
دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد ناظر
دکتر مریم کشاورز، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۹/۱۰/۱۰ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: مجازی

لازم به ذکر است امکان حضور اساتید، در سالن شورای استاد هروآبادی با حفظ فاصله گذاری استاندارد نیز میسر است.
لینک اسکایپ:             https://join.skype.com/invite/lKac۲erF۷K۶O

دفعات مشاهده: 421 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش