دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

جلسه دفاع از پروپوزال زهرا عباسی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | 
بررسی ارتباط سبک والدی با سرسختی و کفایت اجتماعی فرزندان مصرف کنندگان مواد در مدارس غرب تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۹

مهرنوش اینانلو، استاد راهنما
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد مشاور
دکتر سرور پرویزی، استاد ناظر
مرحمت فراهانی نیا، استاد ناظر
دکتر لیلی بریم نژاد، نماینده تحصیلات تکمیلی
 
زمان: چهارشنبه ۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۰-۸:۳۰
مکان: سالن استاد هروآبادی

دفعات مشاهده: 390 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال الهه مسرت دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | 
بررسی عوامل موثر در فرآیند جانشین­پروری از دیدگاه مدیران پرستاری مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران

دریادخت مسرور رودسری، استاد راهنما
دکتر مرضیه عادل مهربان، استاد ناظر
فاطمه محدث اردبیلی، استاد ناظر
دکتر لیلی بریم نژاد، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: کلاس ۱۱

 

دفعات مشاهده: 346 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از عنوان مسعود رضائی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | 
ارزشیابی تاثیرمداخله مبتنی بر کرامت و  بیان نوشتاری بر کرامت افراد با سرطان و اندوه مراقبین خانوادگی آنها: یک مطالعه ترکیبی

دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد راهنما
دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد راهنمای دوم
دکتر سرور پرویزی، استاد ناظر
دکتر جعفر بوالهری، استاد ناظر
دکتر آلیس خاچیان، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: کلاس ۱۶

 

دفعات مشاهده: 397 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال فرحناز برمک دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | 
بررسی ارتباط آگاهی از عوامل خطر کبد چرب و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در نوجوانان دوره دوم  متوسطه، دبیرستان های غرب تهران سال ۱۳۹۹

مرحمت فراهانی نیا، استاد راهنما
دکتر مهناز شوقی، استاد ناظر
مهری بزرگ نژاد، استاد ناظر
دکتر سرور پرویزی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: کلاس ۱۶

 

دفعات مشاهده: 373 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال علی جعفریان یزدی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | 
بررسی ارتباط بین آسیب پذیری و کیفیت زندگی سالمندان بستری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۹

دکتر فاطمه پاشایی ثابت، استاد راهنما
دکتر پویا فرخ نزاد افشار، استاد مشاور
زهرا کاشانی نیا، استاد ناظر
عزت جعفرجلال، استاد ناظر
دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: سالن شورای ۲

 

دفعات مشاهده: 398 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از رساله سیما هاشمی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | 
تبیین فرآیند مراقبت خانواده محور در بیمارستان: گراندد تئوری

دکتر نورالدین محمدی، استاد راهنمای اول
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد راهنمای دوم
دکتر سودابه جولائی، استاد ناظر
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد ناظر
دکتر فاطمه الحانی، استاد ناظر
دکتر منصوره اشقلی فراهانی، نماینده شورای تحصیلات تکمیلی
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر داخلی و ناظر منتخب شورای آموزشی دانشگاه

زمان: دوشنبه ۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: سالن استاد هروآبادی

دفعات مشاهده: 414 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه آمنه اسلامی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | 
بررسی ارتباط حساسیت اخلاقی با شایستگی مراقبت معنوی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی البرز سال ۱۳۹۸

دکتر مرجان مردانی، استاد راهنما
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
عزت جعفرجلال، استاد ناظر
دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر
دکتر طاهره نجفی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 389 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال زهره آذرنگ دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | 
بررسی ارتباط سواد سلامت با استعداد اعتیاد در نوجوانان دبیرستانی ۱۹-۱۵ سال مدارس غرب تهران ۱۳۹۹

مرحمت فراهانی نیا، استاد راهنما
زهرا احمدی، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۱۰-۸
مکان: سالن شورای ۲

 

دفعات مشاهده: 382 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه مرضیه موسوی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری اورژانس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | 
بررسی عملکرد دیسپچرهای اورژانس پزشکی ۱۱۵ تهران در برخورد با بیماران دارای درد قفسه سینه در سال ۱۳۹۷

دکتر طاهره نجفی، استاد راهنما
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر منصوره فراهانی، استاد ناظر
فریدون خیری، استاد ناظر
دکتر حمید پیروی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 378 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه سودابه جعفری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری اورژانس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | 
بررسی شایستگی و خودکارآمدی ارتباطی پرستاران بخش اورژانس مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۹۸

دکتر طاهره نجفی، استاد راهنما
شیما حقانی، استاد مشاور آمار
عزت جعفرجلال، استاد ناظر
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر
دکتر تهمینه صالحی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 375 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال سجاد حمیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | 
ارزشیابی اثر آموزش معنویت بر رضایت از زندگی و معنای زندگی افراد مبتلا به سرطان های گوارشی

دکتر مرجان مردانی، استاد راهنما
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد مشاور
دکتر سرور پرویزی، استاد ناظر
مهرنوش اینانلو، استاد ناظر
زهرا کاشانی نیا، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۰-۸:۳۰
مکان: سالن شورای ۲

 

دفعات مشاهده: 452 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه مریم باقریان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | 
بررسی تاثیر ماساژ بر انطباق با نقش مادری در مادران دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان

دکتر مهناز شوقی، استاد راهنما
دکتر محبوبه رسولی، استاد مشاور آمار
دکتر لیلی بریم نژاد، استاد ناظر
فهیمه ثابتی، استاد ناظر
دکتر مهرنوش اینانلو، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۱۰-۸
مکان: سالن شورای ۲

دفعات مشاهده: 472 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه راضیه حبیبی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | 
بررسی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و خودکارآمدی در افراد مبتلا به پمفیگوس مراجعه کننده به بیمارستان پوست رازی، سال ۱۳۹۸

مرحمت فراهانی نیا، استاد راهنما
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
مهناز سیدالشهدایی، استاد ناظر
مهری بزرگ نژاد، استاد ناظر
زهرا کاشانی نیا، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی


زمان: چهارشنبه ۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۱۰-۸
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 453 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه شاهو فیضی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | 
مقایسه تاثیر آموزش به سه روش بازخورد محور، نقشه مفهومی و سخنرانی بر آگاهی و عملکرد پرستاران در زمینه فرآیند هموویژلانس

دریادخت مسرور رودسری، استاد راهنما
دکتر مهتاب مقصودلو، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
مهناز سیدالشهدایی، استاد ناظر
دکتر آلیس خاچیان، استاد ناظر
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: سالن استاد هروآبادی

دفعات مشاهده: 451 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه پیمان نظری دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | 
ارزشیابی مهارت کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی در مواجهه با فرد دچار تروما پس از اجرای اموزش شبیه سازی

مهری بزرگ نژاد، استاد راهنما
دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد مشاور
سرکار خانم شیما حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد ناظر
عزت جعفرجلال، استاد ناظر
دکتر حمید پیروی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن شورای ۲

 

دفعات مشاهده: 465 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

درجلسه دومین گزارش شش ماهه مهدی صفرآبادی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | 
تبیین فرآیند شفای معنوی بیماران

دکتر فروغ رفیعی، استاد راهنما
حجت الاسلام دکتر محمود عیسوی، استاد مشاور
دکتر صدیقه خنجری، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
دکتر منیره انوشه، استاد ناظر
دکتر محمدعلی چراغی، استاد ناظر
دکتر طاهره نجفی قزلجه، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 454 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه سارا مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | 
بررسی عملکرد جنسی و رضایت زناشویی زنان با سرطان های دستگاه تناسلی مراجعه کننده به مراکز درمانی منتخب شهر تهران ،۱۳۹۷

دکتر لیلا نیسانی سامانی، استاد راهنما
دکتر میترا مدرس گیلانی، استاد مشاور
دکتر جمیله ابوالمعالی، استاد مشاور آمار
دکتر ناهید اکبری، استاد ناظر
دکتر مریم کشاورز، استاد ناظر
منصوره جمشیدی منش، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۱۰:۳۰- ۸:۳۰
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 456 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

لغو جلسه دفاع از پروپوزال نرگس سیفی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | 
بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پروپوزال نرگس سیفی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۴ برگزار نمی شود.
 

 

دفعات مشاهده: 456 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال فرزانه حسن زاده طهرابند دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | 
ارزشیابی اثر رویکرد مشاوره ای گمبل بر سازگاری و خودکارآمدی زنان با حاملگی نافرجام

دکترمعصومه خیرخواه، استاد راهنما
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
دکتربتول حسن پور ازغدی، استاد ناظر
دکتر منصوره جمشیدی منش، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۱۲-۱۰:۳۰
مکان: سالن شورای ۲

 

دفعات مشاهده: 532 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه شاهو فیضی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | 
مقایسه تاثیر آموزش به سه روش بازخورد محور، نقشه مفهومی و سخنرانی بر آگاهی و عملکرد پرستاران در زمینه فرآیند هموویژلانس

دریادخت مسرور رودسری، استاد راهنما
دکتر مهتاب مقصودلو، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
مهناز سیدالشهدایی، استاد ناظر
دکتر آلیس خاچیان، استاد ناظر
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۸/۱۲/۰۵ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری

 

دفعات مشاهده: 527 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش