دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

جلسه دفاع از پایان نامه هایده اربابی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | 
مقایسه پشیمانی و ناامیدی در زنان نخست زای طبیعی و سزارین مراکز جامع سلامت شهرستان زابل سال ۱۳۹۸

دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد راهنما
دکتر بتول حسن پور ازغدی، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر مریم کشاورز، استاد ناظر
لیلا نیسانی سامانی، استاد ناظر
دکتر نعیمه سید فاطمی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰-۸
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 115 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال فرزانه مهدی پور دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | 
ارزشیابی اثرطب فشاری بردرد و فعالیت روزمره زندگی سالمندان مراکز مراقبت روزانه شهر قزوین

دکترفریده باستانی، استاد راهنما
دکترآلیس خاچیان، استاد ناظر
سارا جانمحمدی، استاد ناظر
دکتر لیلی بریم نژاد، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: سالن شورای ۲

 

دفعات مشاهده: 99 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه فاطمه رهنمائی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | 
بررسی تاثیر یادگیری الکترونیک تعاملی بر دانش، شناسایی دلیریوم و فشار ناشی از مراقبت از بیمار دچار دلیریوم در پرستاران مراقبت ویژه

دکتر طاهره نجفی، استاد راهنما
دکتر صغری عمرانی، استاد مشاور
شیما حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر منصوره فراهانی، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
دکتر حمید پیروی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن استاد هروآبادی

دفعات مشاهده: 99 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دومین گزارش شش ماهه سید مسلم مهدوی شهری دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | 
زندگی با جذام: یک مطالعه فنومنولوژی هرمینوتیک

دکتر نورالدین محمدی، استاد راهنما
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد راهنما
دکترحمید پیروی، استاد ناظر
دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکوئی، استاد ناظر
دکتر عیسی محمدی، استاد ناظر
دکتر الهام نواب، استاد ناظر
دکتر طاهره نجفی قزلجه، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۲-۱۰
مکان:

دفعات مشاهده: 109 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه فاطمه فرج تبار دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | 
بررسی شدت بی خوابی و کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه در مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) سال ۱۳۹۸

دکتر فریده باستانی، استاد راهنما
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر آلیس خاچیان، استاد ناظر
مهری بزرگ نژاد، استاد ناظر
دکتر طاهره نجفی قزلجه، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه ۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 99 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه مریم سادات هاشمی پور دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | 
بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و فرهنگی با سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۸

مرحمت فراهانی نیا، استاد راهنما
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
زهرا احمدی، استاد ناظر
دکتر تهمینه صالحی نیا، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۰-۸
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 286 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال زهره سادات دولت آبادی تهرانی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | 
بررسی عملکردجسمانی (فعالیت روزمره و ابزار زندگی) زنان سالمند مبتلا به پوکی استخوان مراجعه کننده به مراکز درمانی آموزشی دانشگا علوم پزشکی ایران، ۱۳۹۸

دکتر فریده باستانی، استاد راهنما
دکتر آلیس خاچیان، استاد ناظر
عزت جعفرجلال، استاد ناظر
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه ۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن شورای ۲

 

دفعات مشاهده: 275 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه افسانه نبیلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | 
 ارزیابی کیفیت مراقبت های پرستاری از دیدگاه سالمندان تحت همودیالیز در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۷

دکتر فریده باستانی، استاد راهنما
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر
دریادخت مسرور، استاد ناظر
دکتر منصوره اشقلی فراهانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن استاد هروآبادی

دفعات مشاهده: 280 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه فاطمه اله وردی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | 
مقایسه عملکرد و کیفیت زندگی جنسی قبل و بعد از درمان واژینیت در زنان مراجعه کننده به بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار

دکتر معصومه خیرخواه، استاد راهنما
دکتر لیلا جانانی، استاد مشاور آمار
دکتر منصوره جمشیدی منش، استاد ناظر
لیلا نیسانی، استاد ناظر
دکتر سرور پرویزی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱-۹
مکان: سالن شورای ۲

 

دفعات مشاهده: 285 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال فریبا علیرضایی دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | 
بررسی تاثیر آموزش خود- شفقت ورزی بر عاطفه مثبت و منفی دانشجویان پرستاری

دکتر مرجان مردانی، استاد راهنما
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد  مشاور
دکتر سرور پرویزی، استاد  ناظر
دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد ناظر
مهرنوش اینانلو، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: سالن شورای ۲

 

دفعات مشاهده: 281 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال لیدا حسینی دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | 
طراحی و روانسنجی مقیاس سنجش سرسختی در مراقبین خانوادگی سالمندان مبتلا به آلزایمر

دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد راهنمای اول
دکتر سید حمید شریف نیا، استاد راهنمای دوم
دکتر احمد عاشوری، استاد مشاور
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
دکتر عباس عبادی، استاد ناظر
دکتر الهام نواب، استاد ناظر
دکتر آلیس خاچیان، نماینده شورای تحصیلات تکمیلی
 
زمان: چهارشنبه ۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 370 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال صالحه تجلی دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | 
طراحی و روان سنجی ابزار سنجش توان مراقبتی والدین نوزاد نارس

دکتر سرور پرویزی، استاد راهنمای اول
دکتر عباس عبادی، استاد راهنمای دوم
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر
دکتر لیلی بریم نژاد، استاد ناظر
دکتر مریم رسولی، استاد ناظر
دکتر مرضیه حسن پور، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی، نماینده شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 354 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه اولین گزارش شش ماهه مختار محمودی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | 
تبیین فرایند بازگشت به فعالیت حرفه ای در پرستاران: ارائه مدل نظری

دکتر نورالدین محمدی، استاد راهنما
دکتر علیرضا نیکبخت نصر آبادی، استاد راهنما
دکتر نعیمه سید فاطمی، استاد مشاور
دکتر لیلی بریم نژاد، استاد ناظر
دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر
دکتر محمدعلی چراغی، استاد ناظر
دکتر زهره ونکی، استاد ناظر
دکتر حمید پیروی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 371 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه ارائه گزارش شش ماهه رساله مریم مومنی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | 
فرایند جستجوی کمک در زنان مبتلا به سرطان پستان با نشانه های خودشناسایی شده: ارائه مدل

دکتر فروغ رفیعی، استاد راهنما
دکتر فریبا طالقانی، استاد مشاور
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
دکتر صدیقه خنجری، استاد ناظر
دکتر علیرضا نیکبخت، استاد ناظر
دکتر فریبا برهانی، استاد ناظر
دکتر منصوره فراهانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: سالن استاد هروآبادی 

دفعات مشاهده: 508 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه سپیده یوشی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | 
بررسی تاثیر آموزش همتا بر استرس، اضطراب و افسردگی مادران کودکان مبتلا به سرطان خون

دکتر مهناز شوقی، استاد راهنما
مهرنوش اینانلو، استاد مشاور
دکتر محبوبه رسولی، استاد مشاور آمار
دکتر لیلی بریم نژاد، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 507 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه سمیه اسمعیلیان دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | 
 بررسی تاثیر مراقبت معنوی مبتنی بر مدل قلب سلیم بر اضطراب و بار مراقبتی مادران کودکان با سرطان

دکتر مهناز شوقی، استاد راهنما
دکتر مینو اسدزندی، استاد مشاور
دکتر محبوبه رسولی، استاد مشاور آمار
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
فهیمه ثابتی، استاد ناظر
دکتر صدیقه خنجری، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰
مکان: سالن شورای ۲

 

دفعات مشاهده: 499 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه صدف پورعلی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | 
بررسی ارتباط تیپ های شبانه روزی با فرسودگی شغلی پرستاران مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال ۱۳۹۷

مهناز سیدالشهدایی، استاد راهنما
دریادخت مسرور رودسری، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
عزت جعفرجلال، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
مهرنوش اینانلو، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی
 
زمان: چهارشنبه ۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 579 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه شش ماهه اول یعقوب نادری دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | 
بهبود عملکرد پرستار در تبعیت افراد مبتلا به سکته قلبی از رژیم درمانی پس از ترخیص: یک مطالعه اقدام پژوهی

دکتر سرور پرویزی، استاد راهنما
دکتر پروانه خراسانی، استاد مشاور
دکتر آرام فیضی، استاد مشاور
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر
دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد ناظر
دکتر طاهره نجفی قزلجه، نماینده شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن شورای ۲

 

دفعات مشاهده: 563 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه سمیه بذرافشان دانشجوی کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | 
 بررسی تاثیر آموزش گروهی براضطراب زنان در معرض خطر زایمان زودرس

دکتر معصومه خیرخواه، استاد راهنما
مهرنوش اینانلو، استاد مشاور
دکتر محبوبه رسولی، استاد مشاور آمار
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
دکتر لیلا امینی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۰-۸
مکان: سالن شورای ۲

دفعات مشاهده: 585 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه حمید مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | 
بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی بر سوگ مزمن والدین نوزاد نارس بستری در بخش ویژه نوزادان

دکتر لیلی بریم نژاد، استاد راهنما
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر مهناز شوقی، استاد ناظر
سرکار خانم فهیمه ثابتی، استاد ناظر
دکتر صدیقه خنجری، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 557 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش