دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • روابط عمومی

معرفی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۱۸ | 

بیانیه چشم انداز

گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران با دارا بودن ۱۶ عضو  هیأت علمی که متشکل از ۱ نفر دانشیار، ۴ نفر استادیار،۱۰ نفر مربی و ۱ نفر مربی آموزشی، بر آن است تا با ایجاد فضایی پیشرو در زمینه آموزش، پژ‍وهش و تربیت نیروی انسانی متعهد پرستاری در مقاطع مختلف و با بهره گیری ازابتکارات و فن آوری های نوین آموزشی که موجبات تعالی و رشد علمی دانش آموختگان و در نهایت ارتقاء سطح سلامت جامعه را فراهم می نماید، در راستای رسالت دانشکده  پرستاری و مامایی گام بردارد.

بیانیه مأموریت و رسالت

 • ایجاد شرایط مطلوب یاددهی و یادگیری
 • برنامه ریزی برای انطباق محتوای آموزشی با موضوعات مرتبط با جامعه
 • کارآمدسازی فرآیندها وتحول در برنامه های آموزشهای بالینی به منظور افزایش تناسب با نیاز های جامعه
 • ارتقاء مهارت و ارزش های حرفه ای در حیطه پرستاری
 • توانمندسازی نیروی انسانی وافزایش انگیزه فراگیران
 • تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآزموده و جامعه نگر منطبق بر اصول علمی
 • ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش
 • برنامه ریزی، هدایت، نظارت و ارزشیابی برنامه های آموزشی و پژوهشی
 • استفاده بهینه از منابع و تجهیزات

بیانیه ارزش های حاکم بر گروه

گروه داخلی جراحی دانشکده با سر لوحه قرار دادن ماموریت سازمان آموزشی خود و هم راستا با ارزش های دانشگاه علوم پزشکی ایران در جهت تحول، رشد و شکوفایی گام بر می دارد و وظیفه خود می داند تا دانشجویانی محقق، متبحر، متعهد و توانمند را تربیت نماید لذا برخی از ارزش های حاکم بر گروه چنین می باشد:

 • تکیه بر اخلاق حرفه ای و پزشکی
 • تکیه بر عدالت محوری
 • رعایت قوانین و مقررات حرفه ای
 • تکیه بر شایسته سالاری
 • تکیه بر مدیریت علمی و مشارکتی
 • تکیه بر جانشین پروری
 • تکیه بر ارتباط، همکاری و پاسخ گویی

دانشجویان این گروه در سه مقطع کارشناسی پرستاری، کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، و کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی و دکتری پرستاری با در اختیار داشتن شرایط مطلوب آموزشی، پژوهشی و دانشجویی- فرهنگی مشغول به تحصیل می باشند.
 امید است بتوان در راستای اهداف تعیین شده گروه که همانا تربیت افراد متخصص، لایق، متعهد و کارامد می باشد، گام برداشت.


دفعات مشاهده: 7481 بار   |   دفعات چاپ: 162 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

طرح دوره

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۷ | 

دفعات مشاهده: 7590 بار   |   دفعات چاپ: 148 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اعضای گروه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | 

دکتر آلیس خاچیان (مدیر گروه)

استادیار

تلفن داخلی: ۶۱۵

پست الکترونیک:

Khachian.aiums.ac.ir

AWT IMAGE

شرح حال علمی فارسی

شرح حال علمی انگلیسی

دکتر منصوره اشقلی فراهانی

دانشیار

تلفن داخلی:‌ ۲۲۳

پست الکترونیک:

Farahani.maiums.ac.ir

AWT IMAGE

شرح حال علمی فارسی

شرح حال علمی انگلیسی

مهناز سید الشهدایی 

مربی عضو هیئت علمی

تلفن داخلی:‌ ۶۰۶

پست الکترونیک:

Seyedoshohadaee.miums.ac.ir

AWT IMAGE

شرح حال علمی فارسی

شرح حال علمی انگلیسی

دریادخت مسرور

مربی عضو هیئت علمی

تلفن داخلی: ۷۰۹

پست الکترونیک:

Masroor.diums.ac.ir

AWT IMAGE

شرح حال علمی فارسی

شرح حال علمی انگلیسی

فاطمه محدث اردبیلی

مربی عضو هیئت علمی

تلفن داخلی: ۶۰۹

پست الکترونیک:

Mohaddes.fiums.ac.ir


شرح حال علمی فارسی

شرح حال علمی انگلیسی

فریبا نصیری زیبا

مربی عضو هیئت علمی

تلفن داخلی: ۲۰۶

پست الکترونیک:

Nasiriziba.fiums.ac.ir

AWT IMAGE

شرح حال علمی فارسی

شرح حال علمی انگلیسی

مهری بزرگ نژاد

مربی عضو هیئت علمی

تلفن داخلی: ۶۱۱

پست الکترونیک:

Bozorgnejad.miums.ac.ir

AWT IMAGE

شرح حال علمی فارسی

شرح حال علمی انگلیسی

محمد رضا زارعی

مربی عضو هیئت علمی

تلفن داخلی ۶۱۳

پست الکترونیک:

zarei.miums.ac.ir

AWT IMAGE

شرح حال علمی فارسی

شرح حال علمی انگلیسی

فریدون خیری

مربی عضو هیئت علمی

تلفن داخلی: ۶۱۴

پست الکترونیک:

Khayeri.fiums.ac.ir

AWT IMAGE

شرح حال علمی فارسی

شرح حال علمی انگلیسی

زهرا کاشانی نیا

استادیار

تلفن داخلی: ۶۱۷

پست الکترونیک:


شرح حال علمی فارسی
شرح حال علمی انگلیسی
 

پروین تترپور

مربی آموزشی

پست الکترونیک:

p.tatarpoorgmail.com


شرح حال علمی فارسی

شرح حال علمی انگلیسی

زهرا گودرزی

مربی تعهد خدمت بالینی

پست الکترونیک:


شرح حال علمی فارسی

شرح حال علمی انگلیسی

مریم عبدالعلی زاده

مربی تعهد خدمت بالینی

پست الکترونیک:


شرح حال علمی فارسی

شرح حال علمی انگلیسی

دکتر پریسا بزرگزاد
استادیار هیئت علمی آموزشی تعهد خدمت
تلفن داخلی:۶۰۷
پست الکترونیک:

 

شرح حال علمی فارسی
شرح حال علمی انگلیسی

 
دکتر مریم احسانی
استادیار
تلفن داخلی: ۱۵۳
پست الکترونیک:

 
 
شرح حال علمی فارسی
شرح حال علمی انگلیسی
دکتر طاهره السادات خوب بین خوش نظر
هیات علمی بالینی
 
پست الکترونیک:

شرح حال علمی فارسی
شرح حال علمی انگلیسی
صونا الیاسی
هیات علمی بالینی
 
پست الکترونیک:

شرح حال علمی فارسی
شرح حال علمی انگلیسی

دفعات مشاهده: 8385 بار   |   دفعات چاپ: 417 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر