دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • روابط عمومی

معرفی

 | تاریخ ارسال: 1399/2/24 | 
معرفی
گروه پرستاری کودکان، مراقبتهای ویژه نوزادان و روانپرستاری از طریق آموزش، پژوهش و تعلیم و تربیت دانشجویان ماهر و توانا، خلاق، متفکر، کارآمد، مسئولیت پذیر و دانش محور با توجه به رویکردهای جامعه نگر در جهت تأمین نیازهای مختلف مددجویان گام بر می دارد. این گروه ارائه دروس نظری و عملی  و بالینی برای دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاری و مقاطع  کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ، مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) و روانپرستاری را  بر عهده دارد.  اکثر اعضای گروه در تدریس دروس مقطع دکتری  پرستاری همکاری و مشارکت دارند
 ارزش ها و باورها
آموزش و تربیت دانشجویان ماهر، توانمند، فرهیخته، متعهد و کارآمد با ارزشهای والای انسانی نشات گرفته از تعلیم و تربیت اسلامی در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه با رویکرد جامع نگر در جهت تامین نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مددجویان با تاکید بر حفظ و ارتقا سلامت روان افراد با عنایت به دوره های رشد و تکامل از نوزادی تا بزرگسال.
ارزش های محوری گروه پرستاری کودکان، مراقبتهای ویژه نوزادان و روانپرستاری ، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران بشرح ذیل می باشد.
 • ارتباط هدفمند و مستمر با دانشجویان و پاسخگویی به نیازهای علمی آنان
 • مرجعیت و مقبولیت علمی
 • تلاش مستمر در دانش آفرینی و کاربردآن
 • ارتقا کیفیت در ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای
 • حفظ کرامت و منزلت نیروی انسانی بر اساس عدالت محوری و آزادی در نظریه پردازی علمی
 • توسعه همکاری های بین گروهی و دانشگاهی
 •  نهادینه کردن روحیه خلاقیت و نوآوری علمی در اعضای گروه و دانشجویان

چشم انداز

چشم انداز گروه برای بهبود وضعیت آموزش پرستاری تا سال ۱۴۰۰ شامل موارد زیر است.

 • پیشرو در امر آموزش پرستاری کودکان، مراقبتهای ویژه نوزادان و روان پرستاری در سطح دانشکده و دانشگاه
 • سهیم شدن در تولید و ترویج علم پرستاری کودکان، مراقبتهای ویژه نوزادان و روانپرستاری
 • گسترش مرزهای دانش پرستاری کودکان، مراقبتهای ویژه نوزادان و روانپرستاری در سطح ملی و منطقه ای
 • تعامل پویا و سازنده با سایر گروه های آموزشی ، مراکز علمی و تحقیقانی در سطح ملی و فراملی
 • ارتقاء استانداردهای آموزشی در تربیت دانش آموختگان پرستاری کودکان، مراقبتهای ویژه نوزادان و در سطح بین المللی

ماموریت

گروه پرستاری کودکان، مراقبتهای ویژه نوزادان و دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران ماموریت  دارد که  به تربیت پرستاران آگاه،متبحر و متعهد با بکارگیری دانش و مهارت کافی به مراقبت  از نوزادان و کودکان و مددجویان بزرگسال مبتلا به اختلالات  روانپزشکی و حفظ و ارتقا سلامت خانواده و جامعه در سطوح مختلف پیشگیری بپردازدو با بهره گیری از دستآوردهای نوین به ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره به جامعه علمی و دانشجویان در سطح دانشگاه، ملی، منطقه ای و بین‌المللی بپردازد.
 

حیطه آموزش

 • ایجاد محیط یادگیری پویا و خلاق برای دانشجویان
 • ارتقا کیفیت آموزش نظری و بالینی دانشجویان پرستاری
 • بهبود مستمر مدیریت علمی گروه
 • ارتقا همکاری با مراکز علمی در سطح دانشکده، دانشگاه، ملی و بین‌المللی
 • ارتقاء و بهبود مهارت های بالینی دانشجویان در بالین از طریق شناسایی نقاط قوت و ضعف آنان
 • ارتقاء ارائه خدمات بالینی به مددجویان از طریق توسعه و بهبود آموزش بالینی مناسب به دانشجویان پرستاری.
   

حیطه پژوهش

 • هدایت پژوهش ها بر اساس اولویت های کشور با توجه به اسناد فرادست
 • ارتقا کیفی پژوهش های انجام شده
 • توانمندسازی اعضای گروه در راهنمایی، مشاوره، ارزشیابی و انجام پژوهش
 • دستیابی، حفظ و توسعه جایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی گروه در سطح دانشکده
   

حیطه مدیریت

 • تقویت فضایل اخلاقی و ایمان و اشاعه روحیه ایثار
 • فراهم کردن زیرساخت و یکارگیری از فناوری های نوین آموزشی
 • برخورداری از نیروی انسانی بالنده و خلاق
 • توسعه و ارتقا کیفیت خدمات دانشجویی
 • توسعه توانایی های اعضای هیئت علمی متناسب با تحولات علمی رشته و استانداردهای ملی و جهانی.
   

حیطه خدمات

 • ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی  به اقشار مختلف جامعه به منظور دستیابی به بهزیستی و شادکامی.
 • ارتقای کیفیت مراقبت در بخشها و درمانگاههای روانپزشکی
 • آشنا ساختن مددجویان و خانواده ها با مفاهیم اساسی سلامتی و بیماری در حوزه سلامت روان، راهکارهای پیشگیری از بروز بیماری های روانی، درمان و بازتوانی بیماری ها در جامعه.

دفعات مشاهده: 6929 بار   |   دفعات چاپ: 217 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

طرح دوره

 | تاریخ ارسال: 1396/4/27 | 

دفعات مشاهده: 6880 بار   |   دفعات چاپ: 175 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اعضای گروه

 | تاریخ ارسال: 1399/2/24 | 

دکتر نعیمه سیدفاطمی

استاد

تلفن داخلی: ۶۰۱

پست الکترونیک:

seyedfatemi.niums.ac.ir


شرح حال علمی

دکتر مرجان مردانی 

استادیار

تلفن داخلی: ۲۰۴

پست الکترونیک:

mardani.miums.ac.ir


شرح حال علمی

مهرنوش اینانلو

مربی عضو هیئت علمی

تلفن داخلی:‌ ۲۰۳

پست الکترونیک:


شرح حال علمی

دکتر لیلی بریم نژاد

استاد

تلفن داخلی:‌ ۶۰۲

پست الکترونیک:


شرح حال علمی

دکتر سرور پرویزی

استاد

تلفن داخلی:‌ ۶۰۳

پست الکترونیک:


شرح حال علمی

دکتر مهناز شوقی (مدیر گروه)

استادیار

تلفن داخلی:‌ ۶۰۴

پست الکترونیک:


شرح حال علمی

راحله محمدی

مربی عضو هیئت علمی

تلفن داخلی:‌ ۶۰۴

پست الکترونیک:


شرح حال علمی
فهیمه ثابتی

مربی عضو هیئت علمی (ماموریت آموزشی)

تلفن داخلی:‌ ۶۰۵

پست الکترونیک:


دفعات مشاهده: 8139 بار   |   دفعات چاپ: 631 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر