دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

اعضای گروه آموزشی پرستاری کودکان و روانپرستاری

 | تاریخ ارسال: 1399/10/13 | 

دکتر نعیمه سیدفاطمی
استاد عضو هیات علمی
تلفن داخلی: ۷۲۲
پست الکترونیک:
seyedfatemi.niums.ac.ir
دکتر مرجان مردانی 
دانشیار عضو هیات علمی
تلفن داخلی: ۲۰۴
پست الکترونیک:
mardani.miums.ac.ir
دکتر مهناز شوقی (مدیر گروه)
دانشیار عضو هیات علمی
تلفن داخلی:‌ ۶۰۱
پست الکترونیک:
دکتر لیلی بریم نژاد
استاد عضو هیات علمی
تلفن داخلی:‌ ۶۰۲
پست الکترونیک:

شرح حال علمی
دکتر سرور پرویزی
استاد عضو هیات علمی
تلفن داخلی:‌ ۶۰۳
پست الکترونیک:

شرح حال علمی
زهرا کاشانی نیا
استادیار عضو هیات علمی
تلفن داخلی: ۶۱۷
پست الکترونیک:

شرح حال علمی فارسی
شرح حال علمی انگلیسی
مهرنوش اینانلو
مربی عضو هیئت علمی
تلفن داخلی:‌ ۲۰۳
پست الکترونیک:
راحله محمدی
مربی عضو هیئت علمی
تلفن داخلی:‌ ۶۰۴
پست الکترونیک:

شرح حال علمی
فهیمه ثابتی
مربی عضو هیئت علمی (ماموریت آموزشی)
تلفن داخلی:‌ ۶۰۵
پست الکترونیک:
پروانه زمانی
مربی عضو هیات علمی بالینی
تلفن داخلی:‌ 
پست الکترونیک:
محبوبه علی اکبری
مربی عضو هیات علمی بالینی
تلفن داخلی:‌ 
پست الکترونیک:

دفعات مشاهده: 1518 بار   |   دفعات چاپ: 132 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر