دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

اعضای گروه

 | تاریخ ارسال: 1399/11/1 | 

دکتر آلیس خاچیان (مدیر گروه)

دانشیار عضو هیات علمی

تلفن داخلی: ۶۱۵

پست الکترونیک: Khachian.aiums.ac.ir

AWT IMAGE

شرح حال علمی فارسی

شرح حال علمی انگلیسی

دکتر منصوره اشقلی فراهانی

استاد عضو هیات علمی

تلفن داخلی:‌ ۲۲۳

پست الکترونیک: Farahani.maiums.ac.ir

AWT IMAGE

شرح حال علمی فارسی

شرح حال علمی انگلیسی

مهناز سید الشهدایی 

مربی عضو هیئت علمی

تلفن داخلی:‌ ۶۰۶

پست الکترونیک:

Seyedoshohadaee.miums.ac.ir

AWT IMAGE

شرح حال علمی فارسی

شرح حال علمی انگلیسی

دریادخت مسرور

مربی عضو هیئت علمی

تلفن داخلی: ۷۰۹

پست الکترونیک: Masroor.diums.ac.ir

AWT IMAGE

شرح حال علمی فارسی

شرح حال علمی انگلیسی

فاطمه محدث اردبیلی

مربی عضو هیئت علمی

تلفن داخلی: ۶۰۹

پست الکترونیک: Mohaddes.fiums.ac.ir


شرح حال علمی فارسی

شرح حال علمی انگلیسی

مهری بزرگ نژاد

مربی عضو هیئت علمی

تلفن داخلی: ۶۱۱

پست الکترونیک:Bozorgnejad.miums.ac.ir

AWT IMAGE

شرح حال علمی فارسی

شرح حال علمی انگلیسی

محمد رضا زارعی

مربی عضو هیئت علمی

تلفن داخلی ۶۱۳

پست الکترونیک: zarei.miums.ac.ir

AWT IMAGE

شرح حال علمی فارسی

شرح حال علمی انگلیسی

فریدون خیری

استادیار عضو هیئت علمی

تلفن داخلی: ۶۱۴

پست الکترونیک:

Khayeri.fiums.ac.ir

AWT IMAGE

شرح حال علمی فارسی

شرح حال علمی انگلیسی

پروین تترپور

مربی آموزشی

پست الکترونیک:

p.tatarpoorgmail.com


شرح حال علمی فارسی

شرح حال علمی انگلیسی

دکتر پریسا بزرگ زاد
استادیار عضو هیئت علمی آموزشی تعهداتی
تلفن داخلی:۶۰۷
پست الکترونیک:

 

شرح حال علمی فارسی
شرح حال علمی انگلیسی

 
دکتر مریم احسانی
استادیار عضو هیات علمی آموزشی تعهداتی
تلفن داخلی: ۱۵۳
پست الکترونیک:

 
 
شرح حال علمی فارسی
شرح حال علمی انگلیسی
دکتر طاهره السادات خوب بین خوش نظر
استادیار عضو هیات علمی بالینی
تلفن داخلی:

 پست الکترونیک:
khoshnazar.tiums.ac.ir

شرح حال علمی فارسی
شرح حال علمی انگلیسی
صونا الیاسی
مربی عضو هیات علمی بالینی
 تلفن داخلی:
پست الکترونیک:

شرح حال علمی فارسی
شرح حال علمی انگلیسی
حانیه غلام نژاد
استادیار عضو هیات علمی بالینی
 تلفن داخلی:
پست الکترونیک:

دفعات مشاهده: 10855 بار   |   دفعات چاپ: 504 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر