دانشکده پرستاری و مامایی- سمعی و بصری
سمعی و بصری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۱۶ | 
متصدی سمعی و بصری: مهدی نیکبخت
شماره داخلی: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی ۱۴۹
شرح وظایف:
 • تکریم ارباب رجوع
 • محافظت، نگهداری و آرشیو صوتی و تصویری
 • هماهنگی درخواست ها در استفاده از سالن آمفی تاتر
 • مدیریت تابلوهای اعلانات و به روز کردن مطالب آن
 • مدیریت و تنظیم برنامه در LCD راهروی دانشکده
 • تدارک تمهیدات و اقدامات لازم برای راهنمایی ارباب رجوع و تسهیل در دسترسی به قسمت های مختلف دانشکده
 • تدارک و تمهیدات لازم جهت تهیه بنر در مواقع لزوم
 • برقراری ارتباط با واحدها به منظور آگاهی از نیازمندی های آنان در زمینه های سمعی و بصری
 • همکاری در تنظیم و کنترل دستگاه های سمعی بصری در هنگام استفاده از آن ها
 • هماهنگی در برگزاری آزمون ها
 • تهیه فیلم از مراسم به دستور مقام مافوق
 • ارسال پیام های مختلف از جمله تبریک اعیاد رسمی از سوی مدیریت دانشکده به اعضای محترم هیات علمی و کارمندان  از طریق SMS
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.34567.59190.fa
برگشت به اصل مطلب