اخبار دانشکده

  • 1401/11/24 - 11:47
  • - تعداد بازدید: 53
  • - تعداد بازدید کنندگان: 52
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

آگهی مناقصه قرارداد پشتیبانی و نگهداری مرکز تلفن دانشکده

11470.mp3 آگهی مناقصه قرارداد پشتیبانی و نگهداری مرکز تلفن دانشکده

(آگهی مناقصه)

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران در نظر دارد پشتیبانی و نگهداری مرکز تلفن را  به افراد واجد شرایط و دارای پروانه کسب از طریق مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید.

متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ 1401/11/25 لغایت 1401/12/05 در روزهای اداری جهت ارسال درخواست شرکت در مناقصه (به همراه کپی مدارک شناسایی و پروانه کسب یا شرکتی که موضوع فعالیت آن مرتبط با موضوع مناقصه باشد) به آدرس ذکر شده مراجعه نمایند.

آدرس محل ارسال درخواست: تهران- خیابان ولیعصر(عج) - بالاتر از میرداماد - خیابان رشید یاسمی _جنب بیمارستان شهید مطهری_دانشکده پرستاری و مامایی _ نیم طبقه چهارم _ واحد امور اداری (از ساعت 8 الی 15)

  • Newsgroup : اخبار
  • News code : 11470
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings