اخبار دانشکده

  • 1401/11/05 - 09:14
  • - تعداد بازدید: 74
  • - تعداد بازدید کنندگان: 71
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

برگزاری آزمون عملی پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه به صورت آسکی

10650.mp3 برگزاری آزمون عملی پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه به صورت آسکی

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی:پیرو آزمون نظری پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه، آزمون عملی آن به صورت آسکی 27 دی ماه مرکز مهارت های بالینی دانشکده برگزار شد.

شایان ذکر است رضایت دانشجویان از این آزمون بالا بود. گروه داخلی جراحی آرزوی موفقیت برای تمامی دانشجویان پرستاری دانشکده دارد.

  • Newsgroup : اخبار
  • News code : 10650
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings