اخبار دانشکده

  • 1401/06/21 - 09:49
  • - تعداد بازدید: 237
  • - تعداد بازدید کنندگان: 225
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

برگزاری امتحان فینال دانشجویان کارشناسی مامایی

5203.mp3 برگزاری امتحان فینال دانشجویان کارشناسی مامایی

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی: امتحان فینال دانشجویان کارشناسی مامایی روز 19 شهریور در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

  • Newsgroup : اخبار
  • News code : 5203
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings