اخبار دانشکده

  • 1401/10/11 - 09:49
  • - تعداد بازدید: 171
  • - تعداد بازدید کنندگان: 140
  • Study time: 1 دقیقه

برگزیدگان جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزیدگان جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران

9571.mp3 برگزیدگان جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران
به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی: در جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران، که هر سال به مناسبت هفته پژوهش برگزار می شود؛ دکتر حمید پیروی در محور عضو هیات علمی با  H-index≥15، نگار حاجی نسب در محور دانشجوی پژوهشگر برگزیده سال 1401، دکتر فروغ رفیعی؛ سردبیر مجله  Journal of Client-centered Nursing Care، به عنوان مجله برگزیده و معصومه ایزدفر به عنوان کارشناس پژوهش برگزیده از دانشکده پرستاری و مامایی برگزیده شدند.
 
عضو هیات علمی با  H-index≥15
  • دکتر حمید پیروی             H-index در سال 2020: 13  و  H-index در سال 2021: 16
دانشجوی برگزیده سال 1401 مقطع کارشناسی 
  • نگار حاجی نسب، فارغ التحصیل مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی (2 مقاله -1 کتاب)

مجلات برگزیده سال 1401: نمایه شدن در پایگاه های بین المللی معتبر یا ارتقا چارک در پایگاه اسکوپوس

  •  مجله Journal of Client-centered Nursing Care پذیرفته شده در نمایه اسکوپوس به سردبیری دکتر فروغ رفیعی

کارشناس پژوهشی برگزیده سال 1401: میزان همکاری در معاونت پژوهشی برای انجام داوری ها پایش ها، گزارشات، پاسخ دهی و تعامل موثر با همکاران

  • کارشناس پژوهشی دانشکده: معصومه ایزدفر

این موفقیت را به مجموعه دانشکده پرستاری و مامایی تبریک می گوییم.

  • Newsgroup : اخبار
  • News code : 9571
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings