اخبار دانشکده

  • 1401/12/24 - 08:16
  • - تعداد بازدید: 134
  • - تعداد بازدید کنندگان: 105
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

تقدیر از همکاران بازنشسته

12639.mp3 تقدیر از همکاران بازنشسته

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی: جلسه هم اندیشی کارکنان با حضور هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی 22 اسفند برگزار شد. در این جلسه همکاران پیشنهادات خود را در خصوص امور اداری و برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز برای سال جدید  مطرح کردند.

در این جلسه از خدمات خانم ها مریم اتابکی و حکیمه خاتون یزدانی که به افتخار بازنشستگی نائل شده اند با اهدا لوح تقدیر و هدیه قدردانی شد

  • Newsgroup : اخبار
  • News code : 12639
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings