اخبار دانشکده

  • 1401/05/05 - 08:58
  • - تعداد بازدید: 175
  • - تعداد بازدید کنندگان: 172
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جسله هسته مشاوره و پیشرفت تحصیلی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد

3609.mp3 جسله هسته مشاوره و پیشرفت تحصیلی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی: اولین جسله هسته مشاوره و پیشرفت تحصیلی در چهارم مرداد با حضور دکتر صالحی؛ معاون آموزشی و امور بین الملل، دکتر اینانلو؛ معاون دانشجویی فرهنگی و مسئول اساتید مشاور، محقق؛ رئیس اداره آموزش، مرادیان روانشناس هسته مشاوره و پیشرفت تحصیلی و افشار دبیر هسته مشاوره و پیشرفت تحصیلی برگزار شد.

در این جلسه ابتدا به تصحیح و تصویب فرآیند هسته مشاوره و پیشرفت تحصیلی پرداخته شد، سپس لیست دانشجویان آسیب دیده یا در معرض آسیب شناسایی شده توسط مرکز مشاوره دانشگاه، اداره آموزش و دانشجویان معرفی شده از سوی اساتید مشاور مورد بررسی قرار گرفت.

مقرر شد جهت بررسی دقیق تر دانشجویان، تمامی اسامی توسط دبیر جلسه تجمیع و تکمیل گردد و در معرض آسیب بودن دانشجویان جهت پیگیری منظم به سه سطح 1. پرخطر و با ارجاع فوری 2. در معرض خطر متوسط و 3. کم خطر تفکیک شود.

  • Newsgroup : اخبار
  • News code : 3609
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings