اخبار دانشکده

  • 1401/10/03 - 09:16
  • - تعداد بازدید: 126
  • - تعداد بازدید کنندگان: 118
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه اساتید مشاور برگزار شد

9260.mp3 جلسه اساتید مشاور برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی: جلسه اساتید مشاور نیم سال دوم تحصیلی 1401-1402 روز سه شنبه 29 آذر ماه با حضور دکتر صالحی؛ معاون آموزشی، دکتر اینانلو؛ مسئول اساتید مشاور و اساتید مشاور دانشکده، در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

در این جلسه ضمن تأکید بر تعامل با دانشجو، راهکارهای مشاوره با دانشجو، چگونگی ارجاع به مراکز، مشاوره و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

  • Newsgroup : اخبار
  • News code : 9260
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings