اخبار دانشکده

  • 1401/04/08 - 08:27
  • - تعداد بازدید: 164
  • - تعداد بازدید کنندگان: 155
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

دومین جلسه کارگاره فرزندپروری برگزار شد

2821.mp3 دومین جلسه کارگاره فرزندپروری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی: هفتم تیرماه کارگاه فرزندپروری در دوران نوجوانی، با همکاری معاونت دانشجویی فرهنگی و توسط دکتر سیدفاطمی در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

مباحث و جزئیات مربوط به فرزندپروری در دوران نوجوانی و جزئیات پیش بلوغ و بلوغ مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

 

  • Newsgroup : اخبار
  • News code : 2821
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings