اخبار دانشکده

  • 1401/05/05 - 08:49
  • - تعداد بازدید: 196
  • - تعداد بازدید کنندگان: 186
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

زید سهیل نجم دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی واحد بین الملل از پایان نامه خود دفاع کرد.

3608.mp3 زید سهیل نجم دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی واحد بین الملل از پایان نامه خود دفاع کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی: دوشنبه سوم مرداد، جلسه دفاع نهایی زید سهیل نجم دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی واحد بین الملل با عنوان Assessment of self-care in hemodialysis clients admitted in Al-imam Al-Sadiq Educational hospital/ Babylon-Iraq با حضور دریادخت مسرور، استاد راهنما برگزار شد.

زید سهیل نجم اولین فارغ التحصیل واحد بین الملل دانشکده پرستاری و مامایی می باشد.

  • Newsgroup : اخبار
  • News code : 3608
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings