اخبار دانشکده

  • 1401/06/29 - 09:50
  • - تعداد بازدید: 441
  • - تعداد بازدید کنندگان: 393
  • Study time: 1 دقیقه

مراسم ورود به بالین دانشجویان ترم دو کارشناسی پرستاری برگزار شد

5499.mp3 مراسم ورود به بالین دانشجویان ترم دو کارشناسی پرستاری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی: دوشنبه 28 شهریور مراسم ورود به بالین دانشجویان ترم دو کارشناسی پرستاری با همت معاونت دانشجویی  فرهنگی دانشکده با حضور هیئت رئیسه، مدیران گروه های آموزشی پرستاری و چند تن از اعضای هیئت علمی برگزار شد.

این نشست شامل دو پنل آشنایی با مدیران گروه و کارشناس برنامه ریزی بالینی و پنل سخنی با استاد، با هدف آشنایی دانشجویان با قوانین و مقررات فیلد بالین و آئین نامه کارآموزی ها و آگاه سازی دانشجویان با پوشش و اخلاق حرفه ای بود.

دکتر پیروی؛ رئیس دانشکده در سخنان خود به اینکه ورود به بیمارستان در ابتدا نیازمند تعهد و رعایت اخلاق و سپس تخصص دارد را به دانشجویان گفت.
دکتر صالحی معاون؛ آموزشی دانشکده نیز به دانشجویان در رابطه با داشتن مهارت‌های حرفه‌ای پرستاری مطالبی را بیان و به اهمیت نقش پرستار در جامعه تاکید کرد.

دکتر اینانلو؛ معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده نیز با تاکید بر اینکه ارتقاء هویت حرفه ای دانشجویان بخشی از اهداف اصلی این مراسم است، به برقراری ارتباط خوب و موثر با بیماران و مددجویان نکاتی را برای دانشجویان بیان کرد.

همچنین در این مراسم منشور اخلاقی برای دانشجویان توسط آقای صفدری؛ رئیس انجمن علمی پرستاران قلب ایران قرائت شد و اتیکت دو تن از دانشجویان توسط خانم سیدالشهدایی و آقای صفدری بصورت نمادین نصب شد.

شایان ذکر است دانشجویان در این جلسه با فرم کارآموزی شرکت داشتند. 

  • Newsgroup : اخبار
  • News code : 5499
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings