اخبار دانشکده

  • 1401/10/11 - 10:21
  • - تعداد بازدید: 145
  • - تعداد بازدید کنندگان: 130
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

پیام تبریک به مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

برگزیده شدن مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی در جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه

9575.mp3 پیام تبریک به مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی: مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی در جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه موفق به کسب عنوان رتبه اول بیشترین پیشرفت در گروه بالینی دانشگاه شد. 

این موفقیت را به دکتر لیلی بریم نژاد؛ رئیس مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، اعضای هیات علمی مرکز و همکاران تبریک و تهنیت گفته و توفیقات روزافزون را در عرصه علم و پژوهش آرزومندیم.

هیات رئیسه و روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی

  • Newsgroup : اخبار
  • News code : 9575
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings