اخبار دانشکده

  • 1401/07/20 - 13:25
  • - تعداد بازدید: 188
  • - تعداد بازدید کنندگان: 179
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

کارگاه انتقال خون و ایمنی در تزریق خون برای پرستاران برگزار شد

6161.mp3 کارگاه انتقال خون و ایمنی در تزریق خون برای پرستاران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی: کارگاه سه روزه انتقال خون و ایمنی در تزریق خون برای پرستاران، با همکاری اعضای هیات علمی گروه داخلی جراحی دکتر خاچیان، دکتر احسانی، دکتر غلام نژاد و دکتر خوش نظر و سازمان انتقال خون، در قالب سخنرانی ها و آموزش عملی از تاریخ 16 تا 18 مهرماه در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

در این کارگاه که پرستارانی از بیمارستان های مختلف در آن مشارکت داشتند، مبانی مختلف مرتبط با تزریق خون و فراورده های خونی و اقدامات پرستاری مرتبط با این حیطه، به تفسیر بیان شد. در روز دوم کارگاه، تور آموزشی بازدید از مرکز نوآوری ستاد مرکزی سازمان انتقال خون ایران و در روز سوم آموزش عملی الزامات و اجرای فرایند تزریق خون در بالین بیماران در مرکز مهارت های بالینی دانشکده پرستاری و مامایی ایران برگزار شد.

  • Newsgroup : اخبار
  • News code : 6161
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings