اخبار دانشکده

  • 1401/04/07 - 11:40
  • - تعداد بازدید: 124
  • - تعداد بازدید کنندگان: 119
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

کارگاه حضوری حریم خصوصی برگزار شد

2809.mp3 کارگاه حضوری حریم خصوصی برگزار شد

به گرازش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی: اول تیرماه کارگاه حریم خصوصی با همکاری معاونت دانشجویی فرهنگی، توسط دکتر پیروی، دکتر اینانلو، خانم گنجی و خانم نیسانی در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

در این کارگاه پس از تکمیل پیش آزمون، ابتدا مرزها و محتوای آنچه شخصی یا خصوصی قلمداد می‌شود توضیح داده شد و سایر رئوس مطالب مانند انواع حریم شخصی سازمانی و چگونه رعایت شدن آن ها با تمثیل مورد بحث و گفتگو قرارر گرفت. سپس شرکت کنندگان با تکمیل پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  • Newsgroup : اخبار
  • News code : 2809
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings