اخبار دانشکده

  • 1401/12/21 - 09:50
  • - تعداد بازدید: 75
  • - تعداد بازدید کنندگان: 72
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

کسب رتبه دوم، دومین دوره Care Talk توسط علیرضا نوازنی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد سالمندی

12521.mp3 کسب رتبه دوم، دومین دوره Care Talk توسط علیرضا نوازنی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد سالمندی

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی: علیرضا نوازنی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی در دومین دوره Care Talk که توسط دفتر یوسرن دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، یازدهم اسفند ماه برگزار شده است؛ موفق به کسب رتبه دوم در بخش سخنرانی فارسی با عنوان آروما تراپی و کیفیت خواب سالمندی شد.

  • Newsgroup : اخبار
  • News code : 12521
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings