کمیته ارتباط با صنعت

معرفی:
کمیته ارتباط با صنعت دانشکده/مراکز تحقیقاتی مجموعه ای از اعضای محترم هیئت علمی دانشکده/مراکز تحقیقاتی می باشد، که براساس تعداد اعضای هیئت علمی می تواند بین دو تا پنج نفر متغیر بوده تا با همکاری و همفکری اعضاء، طرح هایی که دارای پتانسیل تولید اولیه و در نهایت تولید انبوه را داشته باشند شناسایی، معرفی و در مسیر دانش بنیان نمودن آن بررسی نمایند.
با شرکت در جلسات دفتر ارتباط با صنعت نظرات و نیازمندی های دانشکده/مراکز تحقیقاتی مطبوع خود را به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه انتقال داده که پل اصلی ارتباط اعضای هیئت علمی با این دفتر خواهند بود.
اصلی ترین وظیفه این کمیته شناسایی طرح ها با پتانسیل تولید محصول خواهد بود به معنای دیگر مسئولیت شناسایی طرح های محصول محور را بعهده دارد.
این کمیته با نظر معاونت پژوهشی دانشکده/مراکز تحقیقاتی پس از اعلام فراخوان طرح های محصول محور اعضای هیئت علمی علاقمند به تولید محصول طرح های پژوهشی خود طرح های قابل بررسی را به دفتر ارتباط با صنعت ارسال و اعضای هیئت علمی مربوطه و در صورت لزوم جهت دفاع از طرح های صنعتی خود به این دفتر دعوت خواهند شد. یکی از مهمترین نیازمندی های اعضای محترم هیئت علمی کسب اطلاع کافی از نحوه ثبت شرکت تا دانش بنیان نمودن محصول و ورود به بازار رقابت می باشد که این نیازمندی ها می بایست، توسط این کمیته اولویت بندی و مراتب به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه اطلاع داده شود.
این اطلاعات در نهایت منجر به برگزاری کارگاه ها و سمینارهای زنجیره ای ارتباط با صنعت دانشگاه خواهد شد که از ابتدایی ترین تا بالاترین سطوح اجرایی نمودن طرح های محصول محور خواهد بود.
 
اعضا:
  1. دکتر محمد عباسی مسئول؛ گروه ارتباط دانشگاه با صنعت
  2. دکتر لیلا امینی؛ دبیر گروه ارتباط دانشگاه با صنعت
  3. دریادخت مسرور رودسری ؛عضو گروه ارتباط دانشگاه با صنعت
  4. دکتر لیلی بریم نژاد؛ رابط گروه ارتباط دانشگاه با صنعت
  5. دکتر بی بی عصمت حسینی؛ عضو گروه ارتباط دانشگاه با صنعت
  6. معصومه ایزدفر؛ کارشناس گروه ارتباط دانشگاه با صنعت

 
Template settings