ساعت حضور اساتید مشاور

 

شرح وظایف استاد مشاور تحصیلی دانشجویان

 • تسلط استاد مشاور به آئین­ نامه ­ها و دستورالعمل ­های آموزشی، رفاهی، و مشاوره­ای.
 • توجه خاص به دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و تشکیل پرونده برای دانشجویان (با رعایت محرمانه بودن).
 • ملاقات و مشاوره با دانشجو حداقل یک بار در هر ترم تحصیلی.
 • ارائه مشاوره ­های لازم به دانشجو در زمینه شغلی و نحوه ادامه تحصیل و آماده سازی وی برای پذیرش مسئولیت شغلی در آینده.
 • هدایت و مشاوره با دانشجویان در زمینه روش­ های صحیح مطالعه و ترغیب به حضور در فعالیت ­های فوق برنامه علمی و فرهنگ.
 • ارزیابی مداوم و شناخت وضعیت تحصیلی دانشجو در گذشته، حال و پیگیری آن در آینده .
 • شناخت استعدادها و توانایی ­های بالقوه دانشجو و کمک به شکوفایی منطقی آن ها و معرفی دانشجویان موفق در زمینه­ های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به مسئولین دانشکده و EDC
 • بررسی روند تحصیلی دانشجو و در صورت لزوم ارجاع وی با هماهنگی مسئول اساتید مشاور به واحدهای مختلف دانشگاه از جمله مرکز مشاوره و راهنمایی تحصیلی دانشگاه.
 • توجه به شرایط محیطی، خانوادگی و تحصیلی دانشجو و مشورت با صاحب نظران و کارشناسان مسائل مربوط به مشکلات دانشجو.
 • اعلام مشکلات دانشجویان و پیگیری با هماهنگی مسئول اساتید مشاور دانشکده.
 • اطلاع مشکلات دانشجو به خانواده وی و پیگیری مشکلات.
 • شرکت استاد مشاور در گردهمایی و کارگاه­های توجیهی و آموزشی و جلسات مربوط به استادان مشاور.
 • شرکت در جلسات ماهانه / دوماهانه با مسئول اساتید مشاور تحصیلی.
 • تهیه گزارش عملکرد و ارائه به مسئول اساتید مشاور دانشکده در پایان هر نیمسال تحصیلی.
Template settings