قابل توجه دانشجویان کارشناسی پرستاری ورودی مهر و بهمن ۹۴ و بعد از آن
 
با توجه به برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته پرستاری، پس از اتمام کارآموزی در عرصه جهت فراغت از تحصیل، موفقیت در آزمون عملی نهایی ضروری می باشد. چنانچه دانشجویی در آزمون مردود شود، طبق نظر مدیر گروه مجدداً به میزان لازم کارآموزی در عرصه انجام داده، سپس در آزمون مجدد شرکت می نماید.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی پرستاری
با توجه به سرفصل دروس کارشناسی پرستاری مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مصوب سال ۹۳
گذراندن کارگاه های آموزشی برای کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری الزامی و فارغ التحصیلی آنان منوط به ارائه گواهی این کارگاه ها می باشد.


شرایط صدور کارت دانشجویی المثنی

مراجعه به آموزش دانشکده و اخذ معرفی نامه.
دو مرتبه اعلام مفقودی کارت در روزنامه های کثیر الانتشاربه فاصله ده روز از هم.
واریز مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب جاری الکترونیک (جام) بانک ملت شعبه هجرت به شماره حساب ۸۳/۵۱۵۲۳۷۸ با کد شناسه ۱۱۲۰۱۰۱۱۲۹ بنام معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
جهت درخواست کارت دانشجویی با در دست داشته مدارک فوق به واحد صدور مراجعه شود.


مدارک مورد نیاز جهت فارغ التحصیلی

  • کپی شناسنامه از صفحه اول: ۱ برگ (متاهلین از صفحه دوم،‌ در صورت داشتن توضیحات از صفحه سوم)
  • کپی کارت ملی (پشت و رو): ۱ برگ
  • عکس جدید ۳×۴ : ۴ قطعه
  • تأییدیه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی:۱ برگ
  • اصل فرم اعلام بدهی: ۱ برگ
  • اصل کارت دانشجویی: ۱ عدد
  • فرم تکمیل شده تسویه حساب
  • تاییدیه تحصیلی دوره متوسطه

توجه

 تمامی کپی ها در برگه A۴باشد.
جهت اطلاع از فرایند فراغت از تحصیل می توانید در سایت دانشکده به قسمت: معاونت آموزشی/اداره آموزش/فرایندها، مراجعه نمایید.
کد پستی دانشکده               ۱۹۹۶۷۱۳۸۸۳  

Template settings