• 1401/09/05 - 09:29
  • - تعداد بازدید: 131
  • - تعداد بازدید کنندگان: 123
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

آموزش نرم افزار Excel

7862.mp3 آموزش نرم افزار Excel

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می کند:

آموزش نرم افزار Excel

چهارشنبه 1401/09/23 ساعت 16-14

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 7862
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings