• 1401/09/05 - 09:23
  • - تعداد بازدید: 118
  • - تعداد بازدید کنندگان: 106
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

آموزش نرم افزار Word

7861.mp3 آموزش نرم افزار Word

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می کند:

آموزش نرم افزار Word

چهارشنبه 1401/09/16 ساعت 16-14

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 7861
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings