• 1403/04/09 - 10:02
  • - تعداد بازدید: 66
  • - تعداد بازدید کنندگان: 59
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

آیین‌نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان

335268.mp3 آیین‌نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان

بر اساس "آیین‌نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان" دانشجویان حائز شرایط یکی از بندهای ماده 2 این آیین‌نامه، عضو استعداد درخشان محسوب شده و می‌توانند از مزایای مختلف آن بهره‌مند شوند. بند "ک" ماده 2 آیین‌نامه فوق الذکر مربوط به "پژوهشگر برجسته کشوری" است که کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه مسئولیت بررسی اولیه رزومه متقاضیان آن را بر عهده دارد. 

دستورالعمل نحوه امتیازدهی

  • گروه اخبار : اطلاعیه ها
  • کد خبر : 335268
:
کلیدواژه ها
خبرنگار

Template settings