• 1401/06/21 - 11:34
  • - تعداد بازدید: 212
  • - تعداد بازدید کنندگان: 189
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

اطلاعیه امور دانشجویی: تکمیل فرم ها توسط پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ورودی 1401

5211.mp3 اطلاعیه امور دانشجویی: تکمیل فرم ها توسط پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ورودی 1401

دانشجوی گرامی:

ضمن عرض تبریک ورود شما به دانشکده پرستاری و مامایی ایران، خواهشمند است فرم های پیوست را تکمیل و در زمان ثبت نام حضوری مدارک را به کارشناس ثبت نام تحویل دهید.

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 5211
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings